.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie dziedziczenia domu

Obecnie z żoną posiadamy dom. Mamy wspólnotę majątkową, a dom stanowi współwłasność. Mamy jedno dziecko. Dom jest w kredycie hipotecznym i ok. 1/3 stanowi zastaw bankowy. Kredyt hipoteczny jest na mnie. Nasze drogi się rozeszły, jesteśmy w separacji (nie sądownie), ale NIE PLANUJEMY się rozwodzić. Obecnie wynajmuję mieszkanie. Nie wykluczam w przyszłości dzieci w nowych związkach. Chcemy z żoną zabezpieczyć ten dom w taki sposób, aby żona i nasze wspólne dziecko były jedynymi osobami, które po mojej śmierci odziedziczą moją część tego domu. Według naszej wiedzy kwestia testamentu nie załatwi sprawy do końca, ze względu na możliwość podważenia testamentu czy też zachowku. W jaki sposób zabezpieczyć prawnie ten konkretny dom, tak aby moja żona i dziecko były jedynymi osobami dziedziczącymi moją część tego domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie dziedziczenia domu

Ustanowienie umowy dożywocia

Jedyną możliwością, aby nie doszło do ewentualnego roszczenia o zachowek od ewentualnych przyszłych dzieci, jest ustanowienie obecnie umowy dożywocia na rzecz żony i dziecka, co wiąże się z tym, iż rozporządzenie domem nastąpi obecnie – a więc za Pana życia.

 

Zgodnie z treścią art. 908 § Kodeksu cywilnego jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. W skład dożywocia wchodzi przede wszystkim roszczenie o dożywotnie utrzymanie. Zakres świadczeń na rzecz dożywotnika powinien być taki, aby jego potrzeby życiowe były zaspokojone w stopniu wykluczającym konieczność zdobywania przez niego środków do życia z innych źródeł (por. wyrok SN z 9.5.2008 r., sygn. akt III CSK 359/07). Odmienna umowa nie może być zakwalifikowana jako umowa o dożywocie.

 

Dożywotnik zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości; tylko ta postać rzeczy może być przedmiotem świadczenia ze strony uprawnionego z dożywocia, niezależnie od tego, czy chodzi o grunt, budynek lub lokal oraz niezależnie od położenia takiej nieruchomości. W rachubę wchodzi także przeniesienie udziału we współwłasności nieruchomości (por. S. Madaj, Umowy o dożywocie pod rządem kodeksu cywilnego, NP 1966, Nr 3, s. 334–335).

 

Należy podnieść, iż umowa dożywocie nie jest bezpłatnym przysporzeniem i dlatego, jeżeli zostanie zawarta, ewentualni spadkobiercy ustawowi nie będą mogli żądać zachowku od wartości przekazanej nieruchomości. Jeżeli obecnie takie rozwiązanie Pana nie interesuje, to niestety inna umowa lub rozporządzenie testamentowe nie gwarantuje pozbycia się roszczenia o zachowek.

Testament z zapisem windykacyjnym obejmującym dom

Ewentualnie, dobrym sposobem na to, aby konkretnie żona i dziecko otrzymały nieruchomość jest sporządzenie testamentu wraz z zapisem windykacyjnym. Sporządzenie takiego testamentu wymaga formy notarialnej i jest bardzo trudne do ewentualnego podważenia. Niniejsze jednak uprawnia uprawnionych do zachowku o dochodzenie ewentualnego roszczenia, gwarantuje jednak Panu to, iż konkretna nieruchomość stanowić będzie własność żony i dziecka.

 

Zgodnie z treścią art. 9811:

 

„§ 1. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

§ 2. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości;

2) zbywalne prawo majątkowe;

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności”.

 

Zapis windykacyjny to postanowienia testamentu, na podstawie którego konkretnie wskazana osoba, która nie musi, ale może być spadkobiercą, nabywa z chwilą otwarcia spadku z mocy prawa konkretny przedmiot należący do spadkodawcy. Posłużenie się zapisem windykacyjnym pozwala na realizację często spotykanych w praktyce oczekiwań spadkodawców, którzy dążą do tego, aby na wypadek śmierci nie tylko rozdysponować całym swoim majątkiem, ale również zostawić konkretne rzeczy i prawa dokładnie określonym przez siebie osobom.

 

Przed wprowadzeniem do prawa polskiego zapisu windykacyjnego było to w zasadzie niemożliwe. Skutkiem legatu windykacyjnego będzie przejście prawa własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości będącej przedmiotem konkretnego zapisu windykacyjnego na legatariusza z chwilą śmierci testatora. Rzecz ta, pod rygorem bezskuteczności dokonanego zapisu, musi znajdować się w majątku spadkodawcy w chwili jego śmierci (spadkodawca nie może też być wtedy zobowiązany do jej zbycia). Nie jest natomiast istotne, czy spadkodawca dysponuje tą rzeczą w chwili testowania.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl