Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie alimentów na dzieci w trakcie małżeństwa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.03.2019

Dostałem postanowienie dotyczące zabezpieczenia alimentów na 4 dzieci po 300 zł, w trakcie małżeństwa. Żona w pozwie napisała, że nie wychowuję i nie łożę na dzieci, co jest nie prawdą. Przelewam jej moje prawie całe wynagrodzenie na opłaty, żywność i dzieci. Co mam zrobić? Nie jestem w trakcie rozwodu, mieszkamy razem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zabezpieczenie alimentów na dzieci w trakcie małżeństwa

Powinien Pan odwołać się od postanowienia o zabezpieczeniu, wskazując, że spełnia Pan swój obowiązek alimentacyjny poprzez opłacanie rachunków, zakup żywności. I nie istnieje potrzeba zabezpieczenia roszczenia, bowiem cały czas łoży Pan na rodzinę.

 

Zgodnie z treścią art. 730 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. (art. 730 1 § 1). Zgodnie z art. 753 § 1 w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W art. 753 unormowano szczególne zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, które ma charakter zabezpieczenia nowacyjnego i polega na stworzeniu na czas trwania procesu nowej prowizorycznej sytuacji, w której obowiązany zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo albo okresowo pewnej sumy pieniężnej. Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania. W tym zakresie zabezpieczenie prowadzi do (prowizorycznego) zaspokojenia uprawnionego.

 

Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym należy rozumieć w ten sposób, że uprawniony powinien przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie odnosi się zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę normatywną.

 

W sprawach o alimenty uzasadnieniem zabezpieczenia powództwa, jest natychmiastowa potrzeba zapewnienia uprawnionemu środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych podstawowych potrzeb. A tu taka nie występuje. W związku z tym nie ma podstaw do zabezpieczenia.

 

Trudno powiedzieć, jak wygląda wniosek, jakie były argumenty, ale w przypadku odmowy przez sąd uchylenia zabezpieczenia warto przeorganizować sprawy pokrywania kosztów w domu – jeśli sąd utrzyma zabezpieczenie, proszę obniżyć koszty opłat czynszów o połowę, resztę niech płaci małżonka, oraz zaprzestać spełniania obowiązku alimentacyjnego w naturze.

 

Jeśli sąd ustali zabezpieczenie, a potem alimenty, zasadniczo zwalnia to Pana z obowiązku utrzymywania dzieci ponad tę kwotę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus dziesięć =

»Podobne materiały

Alimenty a rozliczenie z fiskusem

Płacę regularnie alimenty. Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją przepisy, które uprawniałyby mnie do pomniejszenia swojego rocznego dochodu przy rozliczeniu PIT-u o kwotę zapłaconych alimentów? A może mógłbym skorzystać z jakiś odpisów w rozliczeniu z fiskusem?

Uznanie dziecka a pozbawienie praw rodzicielskich

Owocem mojego romansu z pewnym mężczyzną jest 3-letni synek. W akcie urodzenia wpisałam przypadkowe imię męskie. Obecnie ojciec dziecka, który nie utrzymuje z nami żadnych kontaktów, zadeklarował, że uzna syna. Jak do tego doprowadzić? Czy mogę go pozbawić jednak praw rodzicielskich? Ojciec zapropon

Możliwość ponownego podwyższenia alimentów

Ja i mąż mamy dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Mąż ma też jedno dziecko z poprzedniego związku, płaci na nie alimenty. Ja nie pracuję, a zarobki męża wynoszą ok. 2000 zł netto na miesiąc. Jego była partnerka wniosła o podwyżkę alimentów – czy sąd może ją orzec? Jak tego un
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »