.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenia zainwestowanych środków na budowę domu z partnerką

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.05.2017

Zamierzam z moją partnerką kupić działkę pod budowę domu. Ona będzie jej współwłaścicielem, ale to ja zapłacę za grunt. Później zamierzamy się budować i wkład własny też ja sfinansuję, a kredyt na budowę domu weźmiemy wspólnie. Chciałbym zabezpieczyć w jakiś sposób inwestowane środki na wypadek, gdybyśmy się mieli w przyszłości rozstać. Jak należałoby to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenia zainwestowanych środków na budowę domu z partnerką

Fot. Fotolia

W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż polskie ustawodawstwo nie reguluje statusu związków pozamałżeńskich. Oznacza to, iż do stosunków majątkowych między konkubentami stosuje się przepisy regulujące określony stosunek prawny, którego dotyczą. Zamierza Pan kupić nieruchomość za własne środki, przy czym wskazuje Pan jako współwłaściciela partnerkę życiową. Na nieruchomość chcecie Państwo zbudować dom ze środków własnych i uzyskanych w drodze kredytu. Zasadą jest, iż wszystko, co zostaje zasadzone i posadowione na nieruchomości, stanowi własność właściciela nieruchomości. Stąd też wybudowany dom stanowić będzie Państwa własność.

 

Podjął Pan dwa istotne problemy, tj. problem rozliczenia nakładów oraz zobowiązań. W pierwszym wypadku podstawę prawną stanowić będzie przepis art. 618 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 618 K.p.c.:

 

§ 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.”

 

Dopiero więc w postępowaniu o zniesienie współwłasności będzie Pan mógł dochodzić rozliczenia nakładów na nieruchomość. Do roszczeń z tytułu posiadania rzeczy rozpoznawanych w toku sprawy o zniesienie współwłasności należą: sprawy o dokonane nakłady i sprawy o pobrane pożytki (uchwała SN z 26 marca 1970 r., III CZP 7/70, OSNCP 1970, nr 12, poz. 219, LexisNexis nr 296431), sprawy o przeniesienie własności nieruchomości zajętej pod budowę oparte na art. 231 K.c. (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 15 grudnia 1969 r., III CZP 12/69,OSNCP 1970, nr 3, poz. 39, LexisNexis nr 355796), roszczenia z tytułu rozebrania przez współwłaściciela budynku znajdującego się na nieruchomości wspólnej (uchwała SN z 29 września 1969 r., III CZP 48/69, OSNCP 1970, nr 4, poz. 58, LexisNexis nr 296029), czy roszczenia z tytułu spłaconego kredytu hipotecznego (postanowienie SN z 20 kwietnia 2011 r., I CSK 661/2010, OSNC-ZD 2012, nr B, poz. 31, LexisNexis nr 2573756). Oczywiście wymaga to zachowania procedury dowodowej i wykazania, że nakłady zostały poniesione w określonej wysokości.

 

Za zobowiązania związane z nieruchomością odpowiadacie Państwo solidarnie. Oznacza to, iż bank może dochodzić od Państwa zaspokojenie swoich roszczeń, przy czym może skierować żądanie do Państwa obojga, jak też do każdego z osobna.

 

Potrzeba w zabezpieczaniu swoich praw powinna się ograniczyć więc do zabezpieczenia środków dowodowych na okoliczność wykazania nakładów na nieruchomość wspólną. Takimi dowodami są wszelkie dowody zakupu przedmiotów czy rzeczy (faktury, paragony).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton