.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Za niskie oszacowanie szkody mienia - sprzeciw od wyroku nakazowego

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 15.08.2021 • Zaktualizowane: 15.08.2021

Były partner uszkodził drzwi do mieszkania, zrobił dziurę. Policja oszacowała szkodę na 250 zł. Za szybką naprawę zapłaciłam 90 zł, nowe drzwi takie same to koszt 450 zł, a montaż kolejne 100 zł. Doszło więc do za niskiego oszacowania szkody mienia. Policja twierdziła, że wycenia według obecnego stanu drzwi. Nie zgadzam się z wyrokiem nakazującym, skoro koszty mam dużo większe. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za niskie oszacowanie szkody mienia - sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Zgodnie z treścią art. 506 Kodeksu postępowania karnego:

 

„§ 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.

§ 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.

§ 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

§ 4. (uchylony)

§ 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

§ 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc”.

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego jest środkiem zaskarżenia wyrok innym niż apelacja. Innymi słowy, wspomniany sprzeciw, w odróżnieniu od apelacji, nie jest środkiem odwoławczym (tak np. E. Skrętowicz, Postępowanie nakazowe, s. 353).

 

Sprzeciw ma charakter kasacyjny z uwagi na to, że z chwilą jego skutecznego wniesienia wyrok nakazowy traci moc (tak Hofmański, KPK. Komentarz, t. 3, 2012, s. 101, s. 96–97). Z uwagi na powyższe, jeżeli złoży Pani sprzeciw, to sprawa trafi do postępowania zwyczajnego i odbędzie się rozprawa, a więc całe postępowanie dowodowe.

Naprawienie szkody mienia – w pełnej wysokości

Szczerze mówiąc, mogła Pani od samego początku wskazywać, jaka jest wartość szkody – nie patrząc na zdanie funkcjonariuszy policji. Naprawienie szkody wymaga pełnej kompensacji szkody, a nie częściowego szacowania. Sprzeciw jako środek zaskarżenia należy wnieść do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku (art. 506 § 1). Z uwagi na charakter terminu do wniesienia sprzeciwu istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie tego terminu, jeżeli nie został on dotrzymany przez stronę z przyczyn od niej niezależnych (art. 126 § 1).

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli nie zgadza się Pani ze szkodą i chce Pani rozstrzygnąć naprawienie szkody w postępowaniu karnym, może Pani złożyć sprzeciw w sprawie, wskazując uzasadnienie swojego stanowiska. Osobiście jednak polecam, aby posiadała Pani pełną dokumentację z naprawy wskazującą wysokość szkody, a więc zakup i montaż nowych drzwi. Nie wiem także, czy jest sens, aby proces ciągnął się o 200 zł, bowiem proszę nastawić się na przeprowadzenie całego postępowania dowodnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl