.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wznowienie działalności gospodarczej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 12.07.2012

Rozwiązuję umowę jako kurier, bo pracodawca zmniejsza zatrudnienie. Mam okres wypowiedzenia, dostaję odprawę i w czasie 6 miesięcy część byłego wynagrodzenia na mocy umowy o zakazie konkurencji. Czy już teraz mogę wznowić moją działalność gospodarczą dotąd zawieszoną (jest ona zupełnie inna niż moja praca jako kurier). Czy w okresie wypowiedzenia mogę reprezentować inną firmę jako ich dyrektor handlowy (w ramach mojej działalności)? Czy o wznowieniu działalności gospodarczej muszę informować mojego obecnego pracodawcę?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pracownikiem może być zawarta umowa o zakazie konkurencji. W zakresie określonym w tej odrębnej umowie pracownik nie może:

 

prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też

świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

 

Możliwe jest także zawarcie takiej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 

Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

 

Taka umowa została zawarta w Pana przypadku i otrzymuje Pan z tego tytułu stosowne odszkodowanie.

 

Umowa wskazuje na czyny nieuczciwej konkurencji (art. 4) oraz zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 5).

 

Art. 3 odwołuje się do działań i zachowań wskazanych w art. 1 i mówi, że obowiązuje one przez okres 6 miesięcy od ustania stosunku pracy. Oznacza to, że przez owe 6 miesięcy nie może Pan podejmować działań wskazanych w art. 1.

 

Umowa zawiera ułatwienie w postaci wskazania branż, a nawet konkretnych usług, które są konkurencyjne.

 

Powinno to być jednoznaczne z tym, że Pana pracodawca wykonuje te czynności, usługi lub działa w danej branży. Powinno to wynikać nie tylko z tej umowy, ale także być wskazane w przedmiocie działania pracodawcy (wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS).

 

Jak wynika z umowy, działalność konkurencyjna wobec działalności pracodawcy to:

 

  • usługi kurierskie,
  • transport ekspresowy (własna definicja, cokolwiek by to nie zaznaczało) – rozumiany jako dostawa w określonym terminie palet, paczek lub dokumentów,
  • transport standardowy (własna definicja) – rozumiany jako dostawa bez określonego terminu palet, paczek lub dokumentów.

 

Po zakończeniu okresu zakazu konkurencji (po ustaniu stosunku pracy) może Pan założyć własną firmę transportową i wznowić swoją działalność gospodarczą. Firma ta może świadczyć usługi w tym usługi konkurencyjne dla byłego pracodawcy.

 

Musi Pan mieć na względzie zapisy umowy w zakresie informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy, nakłaniania do określonego zachowania, zakazu zatrudniania określonych osób.

 

Nie są to elementy zakazu konkurencji, ale ich złamanie powoduje, że możliwa staje się Pana odpowiedzialność wobec byłego pracodawcy. Oczywiście musiałby on wykazać fakt naruszenia nie tylko umowy w tym zakresie.

 

Pośrednictwo handlowe nie jest wskazane jako działalność prowadzona przez pracodawcę. Uważam, że nie ma przeszkód, aby móc taką działalność prowadzić już w chwili obecnej. W istocie nie jest to ani ta sama branża, ani takie same usługi jak wskazane w umowie.

 

Zakaz dotyczy prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności pracodawcy a nie wszelkiej działalności.

 

Zakaz dotyczy także:

 

  • wykonywania pracy, świadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec pracodawcy,
  • sprawowania funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy,
  • bycia pełnomocnikiem podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności pracodawcy.

 

Podstawowym warunkiem jest działalność konkurencyjna wobec działalności pracodawcy. A więc taka, jak wskazana jest w umowie.

 

Bycie dyrektorem ds. handlowych oznacza wejście w skład zarządu bez umowy o pracę lub świadczenie danej usługi w oparciu o inne umowę niż umowa o pracę.

 

Wskazuje Pan, że chodzi o inna firmę handlową. To bardzo ogólne pojęcie i możliwe, że firma ta świadczy usługi, o jakich mowa w Pana umowie.

 

W tym przypadku istotne jest, aby firma ta w zakresie swej działalności nie miała transportu drogowego towarów, usług kurierskich itd. wykonywanych na rzecz osób i podmiotów trzecich. Musiałby Pan więc dokładnie sprawdzić, jaki jest zakres działalności tejże firmy wpisany do rejestru oraz jakie usługi są przez nią faktycznie wykonywane.

 

Jeżeli nie będzie nic z tego, co jest wskazane w umowie jako działalność konkurencyjna – może Pan z nimi współpracować.

 

Umowa nie wskazuje na obowiązek informowania pracodawcy o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Przepisy prawa także takiego obowiązku na Pana nie nakładają.

 

Nie widzę więc potrzeby informowania pracodawcy o rozpoczęciu czy wznowieniu działalności gospodarczej.

 

Dla tzw. świętego spokoju sprawdziłbym, jakie są wpisy w Pana działalności, w razie potrzeby dokonał ich zmiany, tak by nie było działalności konkurencyjnej i poinformował pracodawcę o wznowieniu działalności gospodarczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl