.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wznowienie działalności gospodarczej po niepodjęciu jej przed laty

Autor: Maciej Lisowski • Opublikowane: 13.04.2022 • Zaktualizowane: 13.04.2022

W 2008 r. otworzyłem jednoosobową działalność gospodarczą, ale trafiła mi się dobra praca za granicą i z dnia na dzień wyjechałem. Dokumenty firmowe zostawiłem księgowej i ustaliliśmy, że działalność zostanie zamknięta. W ciągu tych lat złożyłem 2 zeznania podatkowe, kiedy bardzo krótko w kraju byłem zatrudniony – i to wszystko, jeśli chodzi o mój kontakt z US. Od niedawna znowu jestem w kraju i miałem w planie na nowo otworzyć działalność, ale ku mojemu zaskoczeniu, ze strony internetowej banku dowiedziałem się, że nadal mam firmę. Jednak przez wszystkie te lata nie otrzymałem żadnych pism z US, ZUS itp. Co więcej, rok temu złożyłem zapytanie do urzędu skarbowego, czy pod moim NIP-em są jakieś zaległości – zwrotna informacja była taka, że ich nie mam. Dzisiaj zalogowałem się do ZUS przez bankowy profil zaufany i tutaj też nie widnieją żadnych zaległości. Teraz nie wiem, jaka jest moja sytuacja. Jakie kroki podjąć, aby wrócić do działalności gospodarczej w Polsce? W CEIDG nadal mam firmę. Co powinienem w tej sprawie zrobić, aby uniknąć naliczenia zaległości itp.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wznowienie działalności gospodarczej po niepodjęciu jej przed laty

Niepodjęcie zarejestrowanej w CEIDG działalności gospodarczej

W zasadzie w Pańskiej sytuacji należałoby zapewne mówić o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie istniejące wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niezwykle istotną kwestią jest to, czy w ogóle (w 2008 r.) rozpoczął Pan prowadzenie działalności, czy też może jedyne czynności sprowadzały się do jej zarejestrowania w CEIDG. Na podstawie informacji o braku zadłużenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych domyślam się, że w związku z założeniem działalności nie zgłaszał się Pan do ubezpieczeń społecznych z tego tytułu.

 

Zarzut niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

W takiej sytuacji właściwie jedynym zagrożeniem jest dla Pana przyjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie istniejącego wpisu w CEIDG, że w istocie od 2008 r. do chwili obecnej prowadził Pan działalność gospodarczą, nie dopełniając obowiązku dokonania stosownego zgłoszenia do ubezpieczenia. Wpis ten stwarza bowiem domniemanie, że działalność była prowadzona. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, Zakład mógłby domagać się od Pana zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za okres 5 lat wstecz.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 13, pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść przywołanego przepisu, który odnosi się stricte do wykonywania działalności, a zatem okresów faktycznego jej prowadzenia, co w Pańskim przypadku oznacza, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że podlegał Pan ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w okresach, w których faktycznie nie była ona wykonywana pomimo formalnego jej zgłoszenia w CEIDG.

 

Stanowisko takie znajduje swe uzasadnienie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w tym w szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt II UK 104/18, Sąd ten wskazał, że ocena, czy działalność gospodarcza rzeczywiście jest wykonywana (a więc także, czy zaistniała przerwa w jej prowadzeniu) należy do sfery ustaleń faktycznych, a istnienie wpisu do ewidencji nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże wpis ten prowadzi do domniemania prawnego, według którego osoba wpisana do ewidencji, która nie zgłosiła zawiadomienia o zaprzestaniu (zawieszeniu) prowadzenia działalności gospodarczej, jest traktowana jako prowadząca taką działalność. W konsekwencji domniemywa się, że skoro nie nastąpiło wykreślenie działalności gospodarczej z ewidencji, bądź jej zawieszenie, to działalność ta była faktycznie prowadzona i w związku z tym istnieje obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Domniemanie to może być obalone w drodze przeprowadzenia przeciwdowodu, który obciąża stronę twierdzącą o faktach przeciwnych twierdzeniom wynikającym z domniemania.

 

Podjęcie na nowo działalności gospodarczej

Zatem teraz, chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powinien Pan dokonać stosownych zgłoszeń w ZUS oraz opłacać na bieżąco składki z tego tytułu. Ewentualnie w razie zmiany lub poszerzenia przedmiotu działalności należałoby uzupełnić wpis w CEIDG o właściwy kod rodzaju działalności (kod PKD).

 

Do Pana należy również decyzja, czy zwrócić się równocześnie do Zakładu o wydanie decyzji w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom za okresy wsteczne, czy też oczekiwać na ewentualne wszczęcie przez organ postępowania w tym zakresie z urzędu. W każdym jednak z powyższych przypadków niezbędne będzie wykazanie, że w „problematycznym” okresie faktycznie nie wykonywał Pan działalności gospodarczej. Jako dowody w tym zakresie powołać należałoby wszystko, co pozwoli na potwierdzenie takiego stanowiska, a zatem np. dowód pobytu i (lub) zatrudnienia za granicą, informację z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz braku rozliczeń podatkowych z tytułu działalności gospodarczej, czy w końcu zeznania świadków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl