.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyzwiska na tle etnicznym w szkole

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.02.2017

Mój dwunastoletni syn jest zaczepiany i wyzywany przez rówieśnika z klasy na tle etnicznym. Stosując agresję słowną, ten uczeń notorycznie, w obecności innych dzieci w sposób wulgarny wypowiada się o nas, rodzicach. Niejednokrotnie informowałem o tym wychowawcę. Rozmawiałem z dyrektorem szkoły i matką agresora. Niestety, zachowania takie ciągle się powtarzają. Mam wrażenie, że wszyscy bagatelizują tę przykrą dla mojego dziecka sytuację. Jak mogę skutecznie zareagować? Czy należy zgłosić sprawę na policję?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ma Pan dwie możliwości: pierwsza to powiadomienie prokuratury o zaistniałej sytuacji celem skierowania do sądu sprawy o demoralizujące zachowanie rówieśnika syna z klasy przejawiające się zaczepianiem i wyzywaniem syna na tle etnicznym, bądź też skierowanie pisma do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie zachowanie kolegi syna.

 

Zarówno jedno jak i drugie postępowanie jest wolne od jakichkolwiek opłat sądowych. Nie zmienia jednak faktu, by wobec kolegi syna z klasy można było wyciągnąć choćby najłagodniejsze konsekwencje, muszą być na to dowody. Zachodzi pytanie, czy wychowawca, pedagog szkolny, dyrekcja potwierdzą Pana opis sytuacji. Ponadto czy pozostałe dzieci w klasie zechcą mówić prawdę, a w szczególności czy potwierdzą Pana opis?

 

Wobec nieletniego kolegi syna sąd rodzinny może:

 

 1. udzielić upomnienia;
 2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 4. ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. zastosować nadzór kuratora;
 6. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. orzec zakaz prowadzenia pojazdów;
 8. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
 9. orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 10. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
 11. zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Bez wątpienia tego rodzaju zachowanie (biorąc pod uwagę wiek dziecka) wskazuje na pewne symptomy deprawacji i demoralizacji. Nie można wykluczyć, że takie zachowanie dziecko wynosi z domu. Skoro Pan rozmawiał z matką agresora i nadal takie zachowanie się powtarza, to znaczy, że matka albo nie jest dla dziecka autorytetem, albo nie rozmawia z dzieckiem w żaden sposób, bądź też sama je podjudza do takiego zachowania w zaciszu domowym. Należy zatem tworzyć dokumentację. Zanim zdecyduje się Pan zgłosić sprawę na policję lub do sądu, powinien Pan skierować oficjalne pismo do dyrekcji szkoły z prośbą o interwencję i rozmowę dzieci w obecności rodziców, jak też pismo do rodziców z wnioskiem o interwencję. Z pisma powinno wynikać, że już wcześniej prowadził Pan rozmowy zarówno z matką dziecka, jak i dyrekcją, jednak rozmowy nie odniosły żadnego skutku. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że sąd, jak i policją muszą wiedzieć, czy przed ich powiadomieniem były czynione jakieś próby zmierzające do poprawy kontaktów między dziećmi. Dopiero z chwilą kiedy takie zachowanie w żaden sposób nie ulegnie poprawie, można zawiadamiać policję lub sąd rodzinny. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy dla miejsca zamieszkania kolegi syna ze szkoły.

 

Reasumując, nie może Pan pozostawić bez dalszych działań takiego zachowania kolegi syna, bowiem zachowanie tegoż wskazuje na demoralizację i można z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać, że będzie ono przybierało na sile.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl