.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wywłaszczenie gruntu i niewłaściwe jego użycie

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 04.09.2008

W mojej rodzinie wywłaszczono grunty (dekret z dnia 26.04.1949 r.) pod budownictwo miasta Nowa Huta. Państwo oddało grunt przedsiębiorstwu państwowemu, które w 1993 przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną, po czym w 1999 r. decyzją zarządu Miasta Krakowa stwierdzono nabycie prawa użytkowania wieczystego na okres 99 lat. Grunt nie został użyty zgodnie z decyzją wywłaszczeniową. Czy „miasto” nie miało obowiązku poinformować poprzedniego właściciela? Czy w tym wypadku „miasto” nie jest samoistnym posiadaczem w złej wierze? Wydaje mi się, że ww. dekret został uznany za niezgodny z prawem. Czy mogę starać się o odszkodowanie? Jeśli tak, to jaką drogą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

We wspomnianej wyżej decyzji dokładnie sprecyzowano przeznaczenie nieruchomości. Oczywiście wywłaszczenia dokonano na podstawie dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 31), jednak jeżeli cel ten sprecyzowano zbyt ogólnie, to aktualnie organ administracyjny może bronić się wskazaniem na wykorzystanie nieruchomości na cel publiczny i wykazywać brak przesłanki do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

 

Co do kwestia legalności wywłaszczenia, to wspomniany przez Panią dekret Rady Ministrów uchylono z dniem 5 kwietnia 1958 r., tak jak uchylano przez kolejne lata pokrewne mu akty prawne, które w efekcie końcowym w 1997 r. zastąpiła ostatecznie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741). Niemniej jednak wywłaszczenie nastąpiło w okresie, w którym jeszcze rzeczony dekret obowiązywał. Na zasadach w tym akcie ustalonych wydano też decyzję wywłaszczeniową. Obecnie pozostaje skutecznie dowieść, że od początku nieruchomość wywłaszczona nie była wykorzystywana zgodnie z decyzją o wywłaszczeniu (dlatego tak ważna jest treść tej decyzji).

 

W kwestii odszkodowania – stosownie do regulacji Rozdziału VI ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów ówcześnie obowiązujących – według przedłożonej w załącznikach treści orzeczenia – odszkodowanie było wówczas przyznane i wypłacone. Powoduje to obecnie taki skutek, że – po pierwsze – dochodzenie odszkodowania byłoby roszczeniem o świadczenie spełnione. Drugi skutek jest taki, że przy wnioskowaniu o zwrot nieruchomości przedkłada się obligatoryjnie przeczenie o odszkodowaniu za wywłaszczenie, po czym w razie zwrotu nieruchomości należy to wypłacone odszkodowanie zwrócić.

 

Podsumowując: przy założeniu, ze faktycznie wykorzystano nieruchomość sprzecznie z przeznaczeniem z decyzji wywłaszczeniowej – zwrot następuje na wniosek właściciela nieruchomości wywłaszczonej (spadkobiercy ówczesnego właściciela) skierowany do starosty (powiat właściwy ze względu na położenie nieruchomości). W miastach na prawach powiatu decyzje te wydaje prezydent miasta jako wykonujący funkcje starosty.

 

Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest skuteczne, jeżeli:

  1. pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu,
  2. pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

 

Istotne jest też wskazanie we wniosku braku powiadomienia właściciela o zmianie przeznaczenia nieruchomości, co sprawia, że wskazany 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o zwrot nieruchomości nigdy się nie rozpoczął. Sprawa ta zostanie rozpatrzona w trybie K.p.a. z możliwością wniesienia odwołania od wydanego rozstrzygnięcia (I instancja – starosta, II instancja (odwoławcza) – wojewoda). Wniosek ten nie podlega żadnym opłatom.

 

Na zakończenie odniosę się do kwestii przekazania miastu gruntu i aktualnego użytkowania przez spółkę prawa handlowego. Stwierdzę krótko: nieruchomość w takim stanie sprawy zawsze wykorzystywano na cele publiczne. Miasto otrzymało ją na początku lat 90 w wyniku komunalizacji mienia dokonywanej z mocy prawa przez ówczesnych wojewodów. Następnie podobnie pod koniec lat 90 z mocy prawa komunalne przedsiębiorstwa musiały zmienić swą formę prawną na spółki prawa handlowego (jednak ze stuprocentowym udziałem samorządu) nadal realizujące cele z ustawy o gospodarce komunalnej, a więc cele publiczne (zaspakajanie potrzeb publicznych) będące zadaniami samorządu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl