Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysyłanie SMS-ów – stalking

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.05.2014

W 2009 r. rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron. Przed odejściem z pracy doświadczyłam mobbingu i zastraszania ze strony przełożonego. Po rozwiązaniu umowy wysyłałam SMS-y do byłego szefa, chcąc sobie ulżyć. Trwało to jeszcze na pewno w 2010 i możliwe, że w 2011 r. Przestałam w 2012 r. Bardzo tego żałuję, ale czasu nie cofnę. Mój mąż został przesłuchany (ja jestem teraz za granicą). Czy mogę zostać skazana za stalking?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż przed kilkoma laty rozwiązała Pani stosunek pracy za porozumieniem stron. Jedną z przyczyn rozwiązania stosunku pracy był stosowany wobec Pani mobbing. Pani bezpośredni przełożony zastraszał Panią. Po odejściu wysyłała Pani co jakiś czas do byłego przełożonego SMS-y.

 

Istotna w niniejszej sprawie jest treść art. 190a Kodeksu karnego (K.k.). Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Należy wskazać na stanowisko doktryny, zgodnie z którym „w razie wystąpienia skutku polegającego na naruszeniu prywatności innej osoby przez jej uporczywe, nieustanne dręczenie ustawodawca wymaga dodatkowo, aby było ono – verba legis – »istotne«. Wyklucza to zatem przyjęcie, że w grę wchodzi stalking, gdy ingerencja w sferę prywatności innej osoby będzie się mieściła »w granicach normy«, a formy niepokojenia będą błahe i zwyczajowo akceptowane. Wobec tak sformułowanego przepisu oczywiste staje się pytanie o owe granice. Przyjęcie, że wyznaczają je szeroko pojęte zasady współżycia społecznego, nie wydaje się wystarczające. Przykładowo bowiem wysłanie wiadomości tekstowej czy nawiązanie połączenia telefonicznego z zasady wiąże się z wkroczeniem w sferę prywatności innej osoby. W granicach akceptowanych przez tę osobę nie stanowi ono zachowania bezprawnego, i to nawet wówczas, gdy odbywa się »ponad przeciętną miarę«, uwzględniając częstotliwość wysyłania SMS-ów, czas trwania rozmowy, nocną porę rozmowy telefonicznej itp. W takiej sytuacji ewentualne stosowanie art. 190a § 1 k.k. będzie wyłączone z uwagi na akceptację takiego zachowania przez drugą osobę (zgoda jako swoisty kontratyp pozaustawowy). Sprawca przestępstwa uporczywego nękania musi mieć zatem świadomość, że jego zachowanie stanowi istotne naruszenie prywatności innej osoby” (Golonka Anna, Uporczywe nękanie jako nowy typ czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo”).

 

Do istoty uporczywości należą swoiste skutki, jakie w odczuciu pokrzywdzonego wywołuje swoim zachowaniem stalker. Warunkiem koniecznym jest wzbudzenie u odbiorcy poczucia zagrożenia lub spowodowania istotnego naruszenia prywatności. Niezbędne jest także ustalenie treści wysyłanych SMS-ów.

 

Stalking jest czynem zabronionym od 6 czerwca 2011 r., zatem Pani zachowanie przed tym terminem nie może stanowić podstawy odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 1 § 1 K.k. odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Innymi słowy tylko i wyłącznie Pani zachowanie od dnia 6 czerwca 2011 r. może być oceniane pod kątem wypełnienia przesłanek niezbędnych do pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej.

 

W treści pytania nie wskazuje Pani, z jaką częstotliwością wysyłała Pani wiadomości do swojego byłego przełożonego. Jeżeli bowiem wysyłała Pani jeden SMS na miesiąc, w mojej ocenie nie można mówić o uporczywym nękaniu. Istotne jest także, w jakich porach dnia wysyłała Pani wiadomości tekstowe i jaka była ich treść.

 

W chwili obecnej zasadne jest zatem ustalenie (w przybliżeniu) ilości wysyłanych SMS-ów, a także mniej więcej pór dnia, w których były wysłane. Z treści Pani pytania wynika, w mojej ocenie, że nie można mówić o uporczywym nękaniu, ale do takiego twierdzenia konieczne jest posiadanie wiedzy w zakresie częstotliwości wysyłania SMS-ów.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 1.03.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + V =

»Podobne materiały

Nęka nas była żona partnera – czy to stalking?

Była żona mojego partnera prześladuje go, wykorzystując do tego ich syna. Jednocześnie utrudnia mojemu partnerowi kontakt z dzieckiem (nie prosi dziecka do telefonu, znajduje wymówki) oraz zarzuca mu, że nie interesuje się synem (sugeruje nawet, że ja zabraniam takiego kontaktu). Nęka nas także tele

 

Cyberstalking – jak się bronić?

Od pół roku jestem uporczywie nękany przez jakąś osobę, której nie znam. Ubzdurała sobie, że mamy internetowy romans, zasypuje mnie e-mailami, pisze do moich znajomych i rodziny (włamała się na mój komputer i skrzynkę mailową). Wiem, że robi mi z ukrycia zdjęcia. Od niedawna grozi mi i chce rozpadu

 

Stalking - uporczywe nękanie

Jakie znamiona musi koniecznie posiadać postępowanie wobec byłej żony, by sąd nie mając wątpliwości wydał wyrok skazujący mnie za stalking? Czy 2-krotne włożenie do skrzynki pocztowej trzech wartościowych książek z dedykacją „przeczytaj, może w końcu mnie zrozumiesz” jest wystarczającym

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »