.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysyłanie opiekunek do Niemiec

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 21.09.2015

Od niedawna prowadzę agencję zatrudnienia na rynek duński. Obecnie chciałabym wysyłać opiekunki do Niemiec, do pracy z osobami starszymi. Nie wiem jednak, jak to robić legalnie. Zapewne nie mogę ich delegować? Nie mam obrotów w Polsce, więc nie uzyskam formularza A1. Przesyłam 2 umowy innej agencji, które „obchodzą” te problemy – czy ja też mogę zastosować takie zapisy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Generalnie wskazane umowy opierają się na sztucznych konstrukcjach prawnych, niemających wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak wiadomo, papier przyjmie wszystko, natomiast w razie kontroli osoba prowadząca taką agencję i wysyłająca takie opiekunki naraża się na odpowiedzialność.

 

Po pierwsze, w obu umowach wskazano, iż zleceniobiorca świadczy „usługi informacyjno-marketingowe” dotyczące działalności zleceniodawcy na terenie Polski. Ma to zapewne uzasadniać to, że wysyłanie opiekunek do Niemiec może być traktowane jako podróż służbowa. A więc zleceniobiorca wykonuje stałe miesięczne usługi na terytorium Polski, za które to otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie (120 zł brutto). I Polska jest stałym miejscem wykonywania zlecenia.

 

Natomiast wysyłanie opiekunek do Niemiec uzasadniono „przejściowym zatrudnieniem za granicą w ramach realizacji usługi eksportowej”. Trudno powiedzieć, co autor miał na myśli, mówiąc „usłudze eksportowej”. Po drugie – wskazano na „przejściowy charakter zatrudnienia za granicą” oraz „niepewność co do czasu jego trwania”. Jest to kompletna nieprawda, ponieważ zatrudnienie za granicą nie ma charakteru przejściowego, wręcz przeciwnie – od początku celem stron jest świadczenie przez opiekunkę usług za granicą. A skoro ktoś świadczy na stałe usługi za granicą, to w żadnym wypadku nie można mówić o wykonywaniu podróży służbowej. Istotą podróży służbowej jest bowiem wykonywanie zadań poza stałym miejscem pracy. Np. ktoś pracuje w Warszawie i delegowany jest na 4 czy 5 dni do innego miasta w celu negocjacji z kontrahentem. Natomiast opiekunka osób starszych, której praca z założenia ma charakter „ruchomy”, np. 1 tydzień jest w jednym mieści u jednej osoby, w drugim tygodniu w innym mieście, a przez następny miesiąc jest u innej rodziny, oczywiście w żadnej służbowej podróży nie jest, tym bardziej, że brak jest wykonywania stałej pracy w Polsce (przykrywką do tej stałej pracy ma być zapewne świadczenie w Polsce usług „informacyjno-marketingowych” – zapewne żadna z opiekunek takich usług nie świadczyła, nie świadczy i nie będzie świadczyć). Podobnie jak np. kierowca TIR-a nie jest w podróży służbowej, bo jego praca z założenia polega na przemieszczaniu się z miejsca na miejsce.

 

Zatem jak Pani widzi, działania konkurencji stwarzają pozory zatrudnienia w określony sposób, opierając się na fikcyjnych umowach, niemających wiele wspólnego z rzeczywistością. Naturalnie tłumaczenia są takie, że „wszyscy tak działają”. Więc Pani wybór jest taki, czy działać zgodnie z prawem (co może np. oznaczać konieczność rezygnacji z tego typu usług), czy działać tak jak konkurencja i narażać się na ryzyko odpowiedzialności. Proszę dodatkowo pamiętać o obowiązującej w Niemczech od 2015 r. płacy minimalnej dotyczącej także sektora opiekuńczego wynoszącej 8,5 euro za godzinę. Co ważne, za brak zapłaty tego wynagrodzenia odpowiada nie tylko ten, kto opiekunkę wysyła, ale zgodnie z wieloma poglądami także niemiecka rodzina zlecająca np. opiekę nad seniorem. Nie jestem pewien, czy konkurencja zakłada, iż jeśli wyślemy opiekunkę w podróż służbową, to jej płaca minimalna dotyczyć nie będzie, czy to po prostu ignoruje przepisy, ale na pewno wynagrodzenie, które otrzymuje opiekunka w wysokości 900 euro nie pokrywa ilości godzin jej pracy. Wychodziłoby na to, iż opiekunka pracuje 105 godzin, a w rzeczywistości zapewne pracuje ona o wiele dłużej.

 

Pracodawca może wysyłać pracowników za granicę z tego kraju, w którym faktycznie działalność wykonuje (miejsce zawierania umów z klientami i osiąganie przychodów z biznesu). Był w tej sprawie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący sporu spółki Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (sprawa 115/11), który zwrócił uwagę przedsiębiorców na sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych pracowników wysyłanych do Pracy z Polski za granicę. Dotyczył on ustalenia, w którym państwie członkowskim UE winien być ubezpieczony pracownik, który wykonuje pracę w kilku państwach UE. A przepisy rozporządzenia koordynacyjnego regulują także sytuację delegowania. Delegowanie jest to sytuacja, w której pracownik jest wysyłany z Polski do innego, ale tylko jednego państwa unijnego, w którym przez pewien czas ma wykonać pracę. Jest to zupełnie inny przypadek, niż ten rozpatrywany przez ETS we wspomnianej sprawie C-115/11. Sposób ustalenia państwa członkowskiego, w którym powinien być ubezpieczony delegowany pracownik, regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r.). Regulacje wykonawcze do niego zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 987/2009 (Dz.U. UE L 284 z 20 października 2009 r.). Obydwa akty prawne obowiązują od 1 maja 2010 r. Delegowania pracowników (dotyczy to także zleceniobiorców) dotyczy art. 12 ust. 1 rozporządzenia koordynacyjnego. Zgodnie z tym przepisem osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w jego imieniu, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysyłana, by zastąpić inną.

 

(…)

 

Dopuszczalne jest natomiast delegowanie do wielu krajów lub do pracy w wielu innych miejscach. Z tym, że pracownik nadal musi wykonywać pracę w imieniu i na rzecz pracodawcy (zleceniodawcy), który go delegował. Np. jeśli polski pracodawca wysłał pracownika do Holandii, gdzie ma on wykonywać pracę u dwóch holenderskich kontrahentów polskiej firmy, to wówczas może stosować przepisy o oddelegowaniu.

 

I jeszcze kolejna kwestia, interesująca w Pani wypadku – tzw. zatrudnienie w celu oddelegowania.

 

Otóż możliwe jest zatrudnienie pracownika, którego właśnie chcemy oddelegować. Tutaj jednak przed delegowaniem musi on podlegać ubezpieczeniu w państwie, z którego jest wysyłany. Przepis art. 14 ust. 1 rozporządzenia 987/2009 wyjaśnia, że art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 dotyczy także pracownika zatrudnionego w celu oddelegowania do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że osoba taka bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca.

 

Naturalnie nie zmienia to w żaden sposób warunku konieczności wykonywania przez delegującego zleceniodawcępracodawcę normalnej działalności w Polsce. Zgodnie z decyzją A2 warunek podlegania ubezpieczeniom bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia jest spełniony, jeżeli dana osoba podlega przez co najmniej miesiąc ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym pracodawca ma swoją siedzibę. Nie oznacza to, że pracownik zatrudniony w celu wysłania musi być ubezpieczony przez miesiąc z tytułu zatrudnienia u pracodawcy, który zamierza go wysłać za granicę. Jeżeli wcześniej pracował na rzecz innego pracodawcy, a między jednym a drugim zatrudnieniem nie było przerwy, to nowy pracodawca może go od razu wysłać do pracy za granicę. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl