Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysyłanie mailingów do przedsiębiorców

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 05.06.2014

Stworzyłem internetowy katalog firm. W celu jego promocji chciałbym wysłać mailing reklamowy do firm. Bazę adresów e-mail pobrałem z ogólnodostępnych źródeł. W jaki sposób mogę legalnie wysłać taki mailing do przedsiębiorców? Czy muszę najpierw uzyskać zgodę przedsiębiorców na przesłanie oferty? Chciałbym mieć też możliwość wysyłania wiadomości marketingowych do firm zarejestrowanych w katalogu. Czy mogę zapewnić sobie taką możliwość poprzez odpowiedni zapis w regulaminie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli Pana działalność ma dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców z zupełnym wyłączeniem z zakresu e-usług konsumenta – jest to okoliczność bardzo sprzyjająca, która ułatwia realizację Pana planów. Utrapieniem bowiem e-usług jest ochrona konsumenta, w szczególności w zakresie ochrony antyspamowej oraz klauzul niedozwolonych (abuzywnych).

 

Z uwagi na powyższe odpowiedzi na Pana pytania są następujące:

 

„W jaki sposób mogę legalnie wysłać taki mailing do przedsiębiorców? Czy muszę najpierw uzyskać zgodę przedsiębiorców na przesłanie oferty?”.

 

Otóż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osoba fizyczną (czyli konsumenta) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Dlatego Pan nie musi tworzyć szczególnej procedury zapytań itd. – oczywiście warunkiem bezwzględnym jest wysyłanie mailingu wyłącznie do przedsiębiorców.

 

Warto więc w tym „newsie” uprzedzić, iż wiadomość skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców i jeżeli trafiłaby omyłkowo na pocztę prywatą – to „prosimy o jej pominięcie, usuniecie” itd., bowiem nie jest jej celem odbiór przez osoby fizyczne. Ponadto na pewno należy klarownie przedstawić ofertę, tak by przedsiębiorca mógł się zorientować, co i w jakim zakresie Pan oferuje – dziś mnóstwo tego typu ofert. Oczywiście oferta nie może naśladować oferty innego produktu (usługi), co wprowadziłoby w błąd przedsiębiorcę. Nie ma szczególnych ograniczeń, chyba że wynikające z cenzuralności treści i przedmiotu usług oraz formy reklamy – jednak nie przypuszczam, aby miał Pan ochotę na kontrowersyjne formy reklamy katalogu firm.

 

„Chciałbym mieć też możliwość wysyłania wiadomości marketingowych do firm zarejestrowanych w katalogu. Czy mogę zapewnić sobie taką możliwość poprzez odpowiedni zapis w regulaminie?”.

 

Tutaj wyznacznikiem pozostaje art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

„Art. 8. 1. Usługodawca:

 

1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej »regulaminem«;

2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

 

2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

3. Regulamin określa w szczególności:

 

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

 

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

 

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem”.

 

Kanon regulaminu przy klientach, którzy są przedsiębiorcami (bez konsumentów), to prawdziwa ulga, bowiem nie musi się Pan zastanawiać, czy za chwilę UOKiK nie uzna jakiegoś postanowienia za niedozwolone z racji jego abuzywności. Jednak oczywiście musi Pan zachować granice wyznaczone ww. przepisem, jak i pamiętać, aby regulamin nie godził w żaden sposób w konkurencyjność funkcjonowania na rynku e-usług podobnych firm.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki