.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wystąpienie komandytariusza ze spółki a przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.07.2010

Reprezentuję spółkę komandytową. W chwili obecnej wspólnikami są jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Komandytariusz niestety chciałby opuścić spółkę. Co zrobić, żeby spółka nadal mogła istnieć jako spółka komandytowa? Czy przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę coś da? Czy takie przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę jest możliwe, jeśli nie zastrzeżono takiej możliwości w umowie spółki? Czy jest inne rozwiązanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na zadane przez Panią pytanie, wskazać należy na definicję spółki komandytowej. Art. 102 K.s.h. stanowi, iż „spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona”.

 

Definicja taka wskazuje, iż występują w niej zawsze dwa rodzaje wspólników o odmiennych zasadach odpowiedzialności i zróżnicowanym układzie praw i obowiązków. Przepisy nie określają maksymalnej liczby komandytariuszy i komplementariuszy ani proporcji, jakie między tymi wspólnikami miałyby wystąpić. Określone jest natomiast minimum dla istnienia spółki komandytowej: co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz. Nie można być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

 

Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki komandytowej odbywa się według zasad określonych w spółce jawnej. Występują jednakże pewne specyficzne rozwiązania charakterystyczne dla spółki komandytowej, choć na podstawie opisanego przez Panią stanu faktycznego wskazać należy, iż nie będą miały one zastosowania.

 

Na podstawie art. 103 K.s.h. do wystąpienia wspólników (zarówno komplementariusza, jak i komandytariusza) zastosowanie będą miały przepisy odnoszące się do spółki jawnej. W sprawach bowiem nieuregulowanych na mocy wskazanego przepisu stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Należy jednak pamiętać, że ze względu na specyfikę spółki komandytowej zawsze musi pozostać co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Wystąpienie wspólnika jest zdarzeniem prawnym powodującym utratę przez wspólnika jego członkostwa w spółce, ale spółka istnieje dalej.

 

Zgodnie z art. 61 K.s.h., jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może ją wypowiedzieć na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia dokonuje się przez zawiadomienie pozostałych wspólników (lub wspólnika) uprawnionych do reprezentowania spółki. W sytuacji spółki komandytowej, o której Pani wspomniała, w przypadku wystąpienia komandytariusza taka sytuacja nie może zaistnieć, gdyż wiązałoby się to z jej rozwiązaniem.

 

Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę

 

Od wystąpienia wspólnika na podstawie art. 61 K.s.h. należy odróżnić jego wystąpienie ze spółki, jako następstwo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce (art. 10 § 1 K.s.h.). Wyłączywszy prawo prowadzenia spraw przez komandytariusza w spółce komandytowej, ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie praw i obowiązków może dotyczyć tylko ogółu tych praw i obowiązków łącznie. Nie można przenieść tylko niektórych praw i obowiązków. Obowiązuje bezwzględny zakaz rozszczepiania praw i obowiązków. Przeniesienie praw i obowiązków możliwe jest po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami prawa. Możliwe jest to wówczas, gdy umowa spółki stanowi tak za pisemną zgodą wszystkich pozostałych wspólników (chyba że umowa spółki stanowi inaczej – art. 10 § 2 K.s.h.). Skutkiem przeniesienia praw i obowiązków jest wstąpienie nowej osoby w prawa i obowiązki wspólnika przenoszącego, co w konsekwencji oznacza nabycie statusu wspólnika w tym zakresie.

 

Jedyną szansą na utrzymanie spółki w obecnej formie, czyli w formie spółki komandytowej, jest przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę, pod warunkiem że umowa spółki przewiduje przeniesienie praw i obowiązków i że komplementariusz wyrazi na to pisemną zgodę. Czynność prawna, której przedmiotem jest przeniesienie praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej, jest niewątpliwie czynnością konsensualną, a więc do jej skutecznego dokonania wystarcza złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli. Najczęściej przeniesienie członkostwa stanowi przedmiot umowy sprzedaży i darowizny. Do sprzedaży członkostwa znajdą zastosowanie – z mocy art. 555 K.c. – odpowiednie przepisy o sprzedaży, w tym zwłaszcza przepisy o rękojmi za wady prawne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl