.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i przekazanie udziałów

Wspólnik zgłosił zamiar wystąpienia ze spółki jawnej, a swoje udziały chce przekazać w drodze darowizny swojej wnuczce. Czy na umowie darowizny należy wskazać wartość udziałów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wycenić udziały w spółce jawnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i przekazanie udziałów

Przekazanie w formie darowizny udziałów w spółce jawnej

Podstawą prawną dla opisanych czynności jest art. 10 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki”.

 

Zatem na pewno taką czynność musi dopuszczać umowa spółki oraz zgoda wspólników. Będzie to umowa darowizny, czyli świadczenie nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Kodeks spółek handlowych nie określa formy, w jakiej ma nastąpić zbycie udziału. W związku z tym może to być darowizna sporządzona w formie pisemnej. Zmiany w składzie spółki należy również w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zgłosić do KRS. Oczywiście nie będziemy mieli tutaj do zapłaty podatku, bowiem jest to darowizna w tzw. 1 grupie podatkowej. Istnieje zatem możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 4a ustawy – jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny obdarowany zgłosi ten fakt do urzędu skarbowego na zgłoszeniu SD-Z2, to darowizna jest zwolniona od podatku. Możemy to wyczytać również w interpretacji Dyrektora krajowej Informacji Skarbowej z 06.10.2017 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.229.2017.1.AA: „Niewątpliwie więc udział w spółce jawnej nosi znamiona prawa majątkowego, w związku z czym może on stanowić przedmiot umowy darowizny”.

 

Deklaracja SD-Z2 – jak wycenić udziały w spółce jawnej?

I teraz pytanie – czy trzeba wycenić taki udział? W mojej ocenie tak. Przede wszystkim choćby dlatego, że składając deklarację do US na druku SD-Z2, należy wskazać wartość udziału, tj. wartość otrzymanej darowizny. Zapis brzmi: „Wartość rynkowa nabywanych rzeczy lub praw majątkowych (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego (w zł)”.

 

Potwierdza to art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wskazuję, że podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ww. ustawy – wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy, a ponadto wartość rynkową praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Zatem powinna Pani przyjąć, iż wartością rynkową nabytego udziału w spółce jawnej będzie sama wartość rynkowa tej spółki odpowiadająca procentowemu udziałowi dotychczasowego wspólnika. Wartością tą będzie wartość aktywów spółki pomniejszona o istniejące zobowiązania spółki. Określona w ten sposób wartość rynkowa, odpowiadająca procentowemu darowanemu udziałowi w spółce powinna stanowić podstawę opodatkowania w przedmiotowej sprawie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus V =

24.10.2022

Wskazujecie Państwo, że "wartością rynkową nabytego udziału w spółce jawnej będzie sama wartość rynkowa tej spółki odpowiadająca procentowemu udziałowi dotychczasowego wspólnika. "- do jakiego procentu należy się odnieść- % udziału w zyskach, czy też % wg wnoszonych wkładów?

goga1989

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl