.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość zasiłku chorobowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.12.2013

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Umowa zakończy się 30.09.2013 roku*. Pracowałem w tej firmie 5 lat, moje wynagrodzenie to 9500 zł brutto. Od 27.09.2013 roku jestem na L4. Zwolnienie będzie kontynuowane z uwagi na konieczność przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Jednocześnie od lat prowadzę działalność gospodarczą, ale nie osobiście – mam zatrudnionego pracownika. Z tytułu działalności gospodarczej odprowadzam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Na jaką wysokość zasiłku chorobowego mogę liczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi ustawa zasiłkowa:

 

„Art. 7. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

 

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

 

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby”.

 

W przypadku niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje, o ile ubezpieczony spełnia warunki określone w art. 7 ustawy (czyli niezdolność do pracy musi trwać bez przerwy co najmniej 30 dni i nie może powstać później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby) oraz dodatkowo nie zachodzą w jej przypadku przesłanki określone w art. 13 ust. 1 ustawy.

 

„Art. 13. 1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

 

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

 

2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;

 

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;

 

4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego (…);

 

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego”.

 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową.

 

Aby miał Pan prawo do zasiłku, musi Pan natychmiast, tj. od 1 października, zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego z tytułu działalności gospodarczej.

 

Wysokość zasiłku chorobowego to 80% wyliczonej podstawy, pomniejszonej o 13,71% składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Wysokość zasiłku chorobowego wypłacanego już po ustaniu zatrudnienia jest liczona inaczej, w zakresie, w jakim ogranicza wysokość tego zasiłku.

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3 miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych (mówi o tym art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

 

Jednak zgłaszając się do ubezpieczenia społecznego z tytułu działalności, będzie Panu przysługiwał zasiłek z tytułu działalności, a ten jest zależny od wysokości zadeklarowanych składek.

 

 

*Stan prawny z dnia 30.09.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »