Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 13.08.2013

Na mojej nieruchomości rolnej ma zostać ustanowiona służebność przesyłu – ma to być 6 kabli energetycznych ułożonych w pasie o szerokości 4 m i długości 1500 m, a w czasie budowy, przebudowy itd. żąda się pasa o szerokości 12 m. Powyższy grunt został nabyty od ANR w 2011 r. Jakiej wysokości wynagrodzenia powinienem żądać? Czy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości gruntu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, po pierwsze wskazać należy, że wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu może zostać ustalone jako świadczenie jednorazowe lub okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne).

 

Po drugie, jak podnosi się w literaturze przedmiotu (tak m.in.: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, wyd. 6, Warszawa 2011), Kodeks cywilny (K.c.), stanowiąc o odpowiednim wynagrodzeniu, nie wskazuje kryteriów ustalenia jego wysokości, a także nie przesądza, że chodzi o wynagrodzenie w postaci świadczenia pieniężnego, jednorazowe lub okresowe. Ustalając wynagrodzenie, należy mieć na względzie wpływ obciążenia i usytuowania na nieruchomości urządzeń, na jej wartość, uciążliwość dla właściciela w zakresie prawidłowej eksploatacji rzeczy w ramach wykonywania jego prawa, przeznaczenie nieruchomości oraz sposób korzystania z urządzeń przesyłowych i ich charakter (wielkość, wpływ ich funkcjonowania na otoczenie, przeznaczenie).

 

W związku z tym zatem, że wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nie jest wprost przez ustawodawcę definiowana i określana kwotowo, zależy ona każdorazowo od wyceny takiego prawa, której sąd dokonuje przy pomocy właściwych biegłych sądowych.

 

Jak podnosi się w orzecznictwie, o ile na wysokość takiego wynagrodzenia wpływ ma lub może mieć więcej czynników niż zwykła ekonomiczna kalkulacja oparta na stawkach czynszu dzierżawy bądź najmu nieruchomości zbliżonych, o tyle metoda ta daje w praktyce najbardziej wymierne wyniki i zdaje się w najmniejszym stopniu dotknięta błędem.

 

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby Pan we własnym zakresie podjął się próby wyceny tego wynagrodzenia. Przy jej dokonywaniu należy wziąć pod uwagę długość linii elektrycznej mającej przebiegać przez Pana grunt oraz jej szerokość z uwzględnieniem tzw. pasa technicznego (zgodnie z Pana opisem sprawy należy przyjąć, że pas ten wyniesie zapewne po 4 m z każdej strony sieci).

 

Przykładowo zatem:

 

Długość linii energetycznej: 1500 m (szerokość linii wraz z pasem technicznym: 12 m)

 

Powierzchnia zajętego gruntu: 18 000 m2 (1500 m x 12 = 18 000 m)

 

Miesięczna cena dzierżawy 1 m2 tego rodzaju działki: 0,50 zł

 

Wynagrodzenie miesięczne: 0,50 zł x 18 000 m2 = 9000 zł

 

Jeżeli do znajdujących się na gruncie urządzeń doprowadzona zostanie droga dojazdowa, to powierzchnia gruntu wchodząca pod służebność dodatkowo wzrosłaby przykładowo o 125 m2 (droga o długości 50 m i szerokości 2,5 m).

 

Wtedy wynagrodzenie miesięczne wyniosłoby: 0,50 zł x 18 125 m2 = 9062,50 zł

 

Natomiast ustalając jednorazowe wynagrodzenie z tego tytułu, można przyjąć, że wyniesie ono równowartość np. sumy czynszów za okres 10 lat, co w podanym przykładzie stanowiłoby odpowiednio 1 087 500 zł (9062,50 zł x 120 miesięcy = 1 087 500 zł), choć przy takiej kwocie zasadne byłoby raczej oczekiwanie, że formą rozliczenia z tytułu służebności pozostanie czynsz miesięczny, ewentualnie kwartalny.

 

Natomiast co do kwestii związanej z utratą wartości gruntu w związku z posadowieniem na niej przedmiotowych urządzeń przesyłowych należy wskazać, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą ustanowienie służebności przesyłu wyklucza jednoczesną możliwość ubiegania się przez właściciela gruntu o odszkodowanie z tytułu utraty przez ten grunt wartości (tak m.in.: uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 8 września 2011 r., III CZP 43/11).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 0 =

»Podobne materiały

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Według jakich kryteriów oblicza się wynagrodzenie za służebność przesyłu? Kto dokonuje takich obliczeń i w jaki sposób można je zweryfikować? Czy w umowie musi być jedynie suma wypłacana jednorazowo, czy może być wypłacana okresowo, np. corocznie, jak to ma miejsce przy dzierżawie? Na mojej działce

 

Odpłatna służebność przesyłu linii światłowodowej

Przyszedł do mnie niedawno przedstawiciel KGHM Polska Miedź SA i oświadczył, że chce ze mną podpisać porozumienie o odpłatnej służebności przesyłu linii światłowodowej, która przebiega przez moją działkę. Przedstawiciel KGHM zaproponował odszkodowanie łączne w wysokości 200 zł, a ja podpisałam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »