.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wysokość składki zdrowotnej a świadczenie usług dla byłego pracodawcy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.06.2011

Mam zamiar otworzyć działalność gospodarczą. W jej ramach będę wykonywał usługi m.in. dla byłego pracodawcy (w tym samym zakresie, w jakim dla niego pracowałem), ale za pośrednictwem innej firmy – z którą będzie łączyła byłego pracodawcę umowa o usługi. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z obniżonej stawki składki zdrowotnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Zagadnienie wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy nadal budzi wiele kontrowersji i nie jest do końca jednolite.

 

Przeważają jednak poniżej przybliżone interpretacje.

 

Przedsiębiorcy tracą prawo do ulgi ZUS dla nowych firm przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Sąd Najwyższy wydał wyrok w dniu 23.03.2010 r. w sprawie o sygn. akt I UK 323/09 dotyczący wykonywania czynności na rzecz byłego pracodawcy i skutków tego w zakresie ulgi ZUS dla nowych firm. Można jednak uznać, że treść tego wyroku określa sposób pokrywania się usług z obowiązkami ze stosunku pracy również w sferze podatkowej (bardzo zbliżone sformułowania). Zwrot „wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej” z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „należy odnieść do czynności zatrudnienia (obowiązków) powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności jakie pracownik może wykonywać np.: z racji posiadanych przez niego kwalifikacji, bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze. Tym samym usługi zdrowotne (w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) świadczone przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na rzecz podmiotu, w którym był zatrudniony jako stażysta, wyłączają możliwość preferencyjnego ustalenia wysokości składki na zasadach opisanych w art. 18a ustawy systemowej wówczas, gdy usługi te odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach istniejącego stosunku pracy, a więc obowiązkom wynikającym z łączącej lekarza jako pracownika i zakład opieki zdrowotnej jako pracodawcę umowy o pracę”.

 

Wielokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy – aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, a co więcej nie stracić prawa do ulgi w składkach – szukają pośredników w wystawianiu faktur. Prowadzi to oczywiście do obejścia prawa.

 

W Pańskim przypadku sytuacja będzie inna. Będzie Pan związany współpracą – umową z firmą pośredniczącą, której klientem potencjalnie będzie były pracodawca.

 

Niemniej jednak z byłym pracodawcą nie będzie Pana łączył żaden stosunek prawny, żadna umowa. Usługę były pracodawca zleci firmie i jej zapłaci za tę usługę.

 

Pan wystawi zbiorczą fakturę za usługi wykonane dla firmy w danym okresie rozliczeniowym. W ten sposób nie będzie Pan wykonywał działalności i świadczył usług na rzecz byłego pracodawcy, a jedynie na rzecz firmy, z którą Pan współpracuje.

 

Inaczej będzie przedstawiała się sytuacja, gdy będzie Pan bezpośrednio świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy. Wówczas (zgodnie z powyższym) w razie wątpliwości – będzie badany zakres wykonywanej działalności na jego rzecz z zakresem Pańskich obowiązków, jakie wynikały z wcześniejszej umowy o pracę. Jak Pan wspomniał, będą się pokrywać – stąd w tym wypadku istnieje wysokie ryzyko zakwestionowania prawa do ulgi w składkach ZUS.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl