Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potrącanie z emerytury na zajęcia komornicze 60% wartości

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 29.04.2010

Otrzymuję emeryturę, z której potrącane jest 60% wartości na zajęcia komornicze (długi kredytowe i alimentacyjne). Potrącenia naliczane są jednak od kwoty brutto mojej emerytury – czy słusznie? Ile będą wynosiły potrącenia związane wyłącznie z należnościami z tytułu niespłaconych kredytów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakres dozwolonych potrąceń z emerytury regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 3 „ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie (w tym ze świadczenia emerytalnego) podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych”.

 

Potrącenia te, na mocy art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy, mogą być dokonywane do wysokości 60% każdorazowego świadczenia we wskazanym przypadku świadczenia emerytalnego.

 

Ponieważ ze wskazanego przepisu nie wynika wprost, czy świadczenie to ma być potrącane z kwoty netto, czy brutto, w art. 140 ust. 7 wskazanej ustawy zapisano, że wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom, o których mowa w ust. 1 (czyli także egzekucji świadczeń alimentacyjnych), „ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

 

Należy przez to rozumieć, że wysokość potrącenia jest obliczana na podstawie iloczynu 60% oraz kwoty brutto świadczenia emerytalnego.

 

Dlatego też we wskazanym przez Pana przypadku do komornika przekazywana jest kwota w określonym przez Pana wymiarze.

 

W kwestii drugiego pytania – przyjmując, że brak będzie potrąceń z tytułu świadczeń alimentacyjnych, a dokonywane będzie jedynie zajęcie z tytułu niespłaconych kredytów bankowych, to należy wskazać, że będą one dokonywane na podstawie art. 139 ust. 1 pkt 5 wskazanej ustawy.

 

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu „ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne”.

 

Jeżeli potrącenie będzie dokonywane wyłącznie z jednego tytułu (jednego długu bankowego), zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3 wskazanej wyżej ustawy wyniesie maksymalnie 25% świadczenia.

 

W przypadku zbiegu potrąceń sum egzekwowanych ze wskazanego wyżej tytułu (potrąceń z więcej niż jednego tytułu bankowego), na mocy art. 140 ust. 6 pkt 1 c), potrącenia nie mogą przekraczać łącznie 25% świadczenia, ponieważ potrąceniu podlegają wyłącznie należności egzekwowane, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + jeden =

»Podobne materiały

Nałożenie potrąceń komorniczych z niewiadomego powodu

Dostałam informację o wszczęciu dokonywania potrąceń komorniczych z mojej emerytury. Nie wiem, na jakiej podstawie. Wprawdzie były mąż miał kiedyś firmę, ale sądziłam, że nie odpowiadam za jego długi. Co powinnam teraz zrobić? Jestem zdezorientowana.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »