.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość dotacji dla bezrobotnych na działalność

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.05.2014

Obowiązujące przepisy ustalają maksymalną wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanych z Funduszu Pracy. Jednak środki na podjęcie działalności mogą zostać przyznane także w niższej kwocie. Wszystko zależy od kosztorysu przedstawionego przez bezrobotnego we wniosku o dotację.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

 

Dla ustalenia maksymalnej kwoty dotacji dla bezrobotnych przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy z bezrobotnym. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z ostatnim komunikatem2 przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł. Na dzień dzisiejszy maksymalna wysokość dotacji dla bezrobotnych może więc wynieść 22 939,92 zł, a w przypadkach gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 15 293,28 zł lub 11 469,96 zł.

 

Należy zaznaczyć, że powyższe sumy są maksymalnymi, jakie starosta powiatowy za pośrednictwem powiatowego lub miejskiego urzędu pracy może przyznać bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość faktycznie otrzymanej dotacji uzależniona jest zawsze od umowy zawartej ze starostą i jest odzwierciedleniem przedstawionej przez bezrobotnego we wniosku o dotację szczegółowej specyfikacji wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania. Przy czym zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o promocji zatrudnienia wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej3 wnioskować można o środki na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

2 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r. (M.P. poz. 148)

3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.05.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 9 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl