Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.03.2018

Otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (zwolniony z obowiązku wykonywania pracy). Było to 17 października 2017 r. Okres wypowiedzenia upływa 31 stycznia br. Będąc na wypowiedzeniu, otrzymuję wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. Okres wypowiedzenia rozpoczął się 18 października 2017, czyli otrzymuję wynagrodzenie liczone ze średniej z 3 miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień). W dniu 8 listopada 2017 przebywałem na zwolnieniu L4. Czy w takim przypadku urlop nie ulega przerwaniu i od 9 listopada powinienem mieć wypłacane wynagrodzenie ze średniej z miesięcy: sierpnia, września, października? Pracodawca za miesiąc listopad wypłacił mi wynagrodzenie ze średniej za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, czy prawidłowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) – za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Są to tzw. ogólne zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia za urlop. Konkretyzują je przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.; dalej „rozporządzenia urlopowego”).

 

W myśl przepisów powołanego aktu wykonawczego, stałe składniki wynagrodzenia, np. wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej, uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 

W praktyce wygląda to tak, że z wynagrodzenia stałego nie wyodrębnia się wynagrodzenia za pracę oraz za urlop, ale wypłaca się je w całości. Dlatego wynagrodzenie za październik co do zasady powinien Pan otrzymać w całości bez rozróżnienia, czy to wynagrodzenie za pracę, czy za urlop.

 

Zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 (ewentualnie 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Tylko zmienne składniki (takie jak premie czy dodatki) powinny być Panu liczone z 3 miesięcy poprzedzających urlop.

 

Jeśli w okresie urlopu przedstawił Pan zwolnienie lekarskie, pracodawca powinien wypłacić Panu nie wynagrodzenie urlopowe, a wynagrodzenie chorobowe, które liczone jest według trochę innych zasad.

 

Po zwolnieniu, jeśli Pan nadal kontynuuje urlop – zasady są takie same jak przy urlopie za październik – stałe wynagrodzenie wypłaca się tak jak w czasie, gdy Pan pracował, a zmienne wypłaca się za 3 miesiące poprzedzające urlop, a więc za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień (w październiku był Pan już na urlopie).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki