Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysoka opłata za przetrzymanie książek z biblioteki

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.04.2018

Dostałam wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej na kwotę 800 zł. Opłata z racji przetrzymania 3 książek z biblioteki miejskiej. Książki trzymam od około 2015 roku. Czy jest możliwość, aby uniknąć tak wysokiej opłaty? Termin zapłaty minął wczoraj – obecnie jestem za granicą, także nie miałam szans, by zobaczyć pismo.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysoka opłata za przetrzymanie książek z biblioteki

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności winna Pani dążyć do ustalenia termin wymagalności kary, którą bibliotek na Panią nałożyła, bowiem od tego dnia liczony będzie termin przedawnienia wierzytelności. W doktrynie istnieje jednak spór, z jakim okresem przedawnienia mamy do czynienia. Czy jest to termin 10-letni, czy też 3 letni. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”. Sąd Najwyższy zdaje się jednak przyjmować, że kara umowna ma taki sam charakter co odsetki, co powoduje, że zastosowanie znajdzie 3-letni termin przedawnienia.

 

Wskazać należy nadto na treść art. 123, zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

 

Konkludując wszystko powyższe, przedawnienie pożyczki następuje po upływie 3 lat. Podkreślenie wymaga, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym. Oczywiście może Pani w piśmie do firmy podnieść zarzut przedawnienia, jeżeli z przedawnieniem mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Nie zwalnia to jednak Pani z obowiązku podniesienia takiego zarzutu w postępowaniu sądowym, o ile do niego dojdzie.

 

Jeżeli okazałoby się, że przedawnienie nie nastąpiło (pisze Pani bowiem o 2015 r.), możliwe jest powoływanie się na przepis art. 484 § 2, zgodnie z którym „jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Innymi słowy należałoby zatem oddać książki i dodatkowo wnioskować o zmniejszenie kary umownej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + III =

»Podobne materiały

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika przed 20 stycznia 2005 r.

Mój mąż w 2002 r. zawarł z bankiem umowę kredytową. W 2004 r. pobraliśmy się i oboje kupiliśmy dom, w którym obecnie mieszkamy. Ze względu na problemy finansowe, z którymi ostatnio się borykamy, nie jesteśmy w stanie spłacać kredytu. Bank uzyskał tytuł wykonawczy i wszczął egzekucję z naszej ni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »