Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrządzenie szkody

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 06.03.2013

Sąsiad, wykonując prace remontowe na swojej posesji, pochlapał mój samochód jakimś środkiem żrącym. Poprosiłem, by szybko to wyczyścił, jednak ten zareagował agresywnie i musiałem wezwać policję. Ta stwierdziła jednoznacznie wyrządzenie szkody i poleciła zgłosić sprawę do sądu. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Czyn, którego dopuścił się Pana sąsiad, pociąga za sobą konsekwencję w postaci odpowiedzialności cywilnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż na skutek umyślnego bądź tez nieumyślnego działania sąsiada została Panu wyrządzona szkody w postaci uszkodzenia lakieru z powodu działania środków żrących.

 

Należy jednak zauważyć, iż wina może ponosić tylko osoba działająca z odpowiednim rozeznaniem, a więc poczytalna i dojrzała psychicznie. Stan niepoczytalności wyłącza odpowiedzialność opartą na winie.

 

W Pana sytuacji mamy do czynienia z wyrządzeniem szkody majątkowej bezpośredniej. Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Wszystko zatem zależy od faktu, do czego Pan wykorzystuje samochód. Jeżeli bowiem zdarzyłoby się tak, iż samochód jest przez Pana wykorzystywany w pracy, w takiej sytuacji możliwe jest także dochodzenie odszkodowania za straty, które Pan poniósł na skutek wyrządzenia szkody. Można bowiem wyodrębnić tzw. damnum emergens oraz lucrum cessans, czyli poniesiony uszczerbek oraz utracony zysk.


Dla przykładu wskazać należy na orzeczenie Sądu Najwyższego, które zakłada, że praktyce taka sytuacja oznacza np., że w razie niemożności prowadzenia przez kogoś działalności w lokalu, który w uzgodnionym terminie nie został wyremontowany przez zobowiązanego, szkodą jest utrata spodziewanego zysku, a nie uszczuplenie majątkowe w kwocie uiszczonego czynszu w wykonaniu umowy najmu lokalu wiążącej go z osobą trzecią (zobacz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 października 2002 r.; sygn. akt V CKN 1322/2000).

 

Jak wskazywano w orzecznictwie, wykazanie szkody w postaci lucrum cessans wymaga udowodnienia tak dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia korzyści majątkowej, że rozsądnie rzecz oceniając, można stwierdzić, iż poszkodowany na pewno uzyskałby korzyść, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie (zobacz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2005 r.; sygn. akt V CK 426/2004).

 

Jak pokazuje orzecznictwo i literatura przedmiotu w analogicznych do Pańskiej sytuacjach, należy brać tu pod uwagę osobisty stosunek do określonych składników mienia.

 

Konstatując wszystko powyższe, przysługuje Panu prawo wystąpienia z pozwem o zapłatę z tytułu wyrządzonej szkody. Zakres dochodzonego roszczenia w znacznym stopniu uzależniony jest przede wszystkim od okoliczności danej sytuacji i tego, jakie było przeznaczenie rzeczy, która ulegała zniszczeniu, a nadto czy rzecz taka była nadto przedmiotem osobnego źródła dochodu. W Pana sytuacji nie ulega wątpliwości, że można dochodzić odszkodowania za koszty wynikłe z usunięcia uszkodzeń, a jeżeli byłoby to niemożliwe, koszty związane z lakierowaniem poszczególnych elementów karoserii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus VIII =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność notariusza za szkodę

Dwa lata temu przygotowałem umowę przedwstępną nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, która została podpisana przeze mnie i przyszłego sprzedającego. W celu zabezpieczenia zadatku w treści umowy znalazł się zapis, że zostanie ustanowiona w tym celu hipoteka. Działając w przekonan

Jak udowodnić winę sąsiada?

Zimą pękła rurka doprowadzająca wodę do mieszkania sąsiada, całą noc lała się woda. Sąsiad nie mieszka w tym mieszkaniu. W efekcie całkowicie zostało zalane moje mieszkanie. Wcześniej zawór zakręcała poprzednia właścicielka mojego mieszkania, ja nawet nie wiedziałem, że taki zawór się znajduje w moj

Zwrot zapłaconego zadośćuczynienia

Za spowodowanie wypadku samochodowego zostałam skazana na podstawie art. 177 § 2 K.k. Nie byłam pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, posiadałam uprawnienia do kierowania pojazdem. Na podstawie art. 46 § 1 zasądzono na rzecz pokrzywdzonych zadośćuczynienie, które zapłaciłam. Po op

Błąd lekarza w trakcie porodu i niepełnosprawność dziecka

Mam 22 lata, jestem osobą niepełnosprawną, przyszedłem na świat z ciąży bliźniaczej. Mamę przygotowywano do cesarskiego cięcia, ale w trakcie przygotowań nastąpił poród. Lekarz będący przy porodzie nie wykonał żadnych czynności, które należały do jego obowiązków podczas porodu. Tego konsekwencją był

Przedawnienie roszczenia z umowy ubezpieczenia

W 2013 r. zmarł mój ojciec. Moja siostra założyła sprawę przeciwko ubezpieczycielowi i ją wygrała. Ja w chwili obecnej wezwałam ubezpieczyciela do zapłaty, jednak ten twierdzi, że roszczenie jest przedawnione. Cesjonariuszem jestem od października 2016 r. Czy przedawnienie liczy się od kiedy została

Pozew o zapłatę wniesiony przez PZU

Dwa miesiące temu dostałam od PZU wymyślony pozew o zapłatę składki na ubezpieczenie samochodu, który nigdy nie był moją własnością. Od pół roku leczę się na ciężkie schorzenia, sprawa sądowa tylko pogłębia moje dolegliwości. Co mnie jeszcze czeka i czy będę mogła ubiegać się o rekompensatę?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »