.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok karny i niezgłoszenie się do więzienia

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 01.08.2011

W 1992 r. wydano wyrok skazujący – zostałem skazany na 3 lata więzienia. Nie zgłosiłem się jednak do zakładu karnego, gdyż udało mi się dostać pracę za granicą. Czy kara ulega przedawnieniu? Czy mogę przyjechać do Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotem zainteresowania na kanwie powyższego pytania jest art. 103 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), który reguluje kwestię przedawnienia wykonania kary. Analogicznie do przypadku przedawnienia karalności przestępstw dominuje pogląd, że orzeczona, lecz nierealizowana kara nie powinna być wykonywana po upływie pewnego czasu. Przepis ustala okresy przedawnienia biegnące od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Określone w art. 103 § 1 terminy przedawnienia wykonania kary mają bezwzględny charakter i nie mogą ulec przerwaniu przez jakiekolwiek czynności czy zdarzenia. Możliwe jest jedynie spoczywanie biegu tego przedawnienia, o którym mowa w art. 104 § 1 K.k. Na podstawie prezentowanego w doktrynie poglądu spoczywania biegu nie powodują przeszkody natury faktycznej w postaci choroby sprawcy lub niemożności jego ujęcia. Terminy przedawnienia wykonania kary biegną od uprawomocnienia się wyroku skazującego. Zgodnie z art. 103 § 1 pkt 2 K.k. w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, przedawnienie wykonania kary następuje po upływie 15 lat od czasu uprawomocnia się wyroku skazującego.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że w Pańskim przypadku przedawnienie wykonania kary nastąpi po 15 latach od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Wyrok staje się prawomocny, gdy orzeczenie to nie podlega zaskarżeniu za pomocą zwykłych środków zaskarżenia. Jeżeli ani Pan, ani prokurator nie odwoływał się od wyroku, wówczas wyrok uprawomocnił się po upływie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

 

W chwili obecnej nastąpiło przedawnienie wykonania kary, ale nie nastąpiło zatarcie skazania. To nastąpi po upływie 10 lat od roku 2007, jako że wtedy, jak mniemam, nastąpiło przedawnienie wykonania kary. Obecnie kara nie może być wobec Pana wykonana i może Pan swobodnie i bez obaw poruszać się po kraju.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »