Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok e-sądu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 03.10.2012

Otrzymałem wyrok e-sądu – nakaz zapłaty. Nie mam pojęcia o jaki dług może chodzić, nie mam żadnych długów. Wierzycielem jest firma wykupująca wierzytelności (moim zdaniem działająca na granicy prawa). Mam tylko sygnaturę akt sprawy. Co robić? Od czego się odwołać? Dlaczego nie odbyła się rozprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Egzekucja została wszczęta przeciwko Panu na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sąd. Z mojego doświadczenia zawodowego jako radcy prawnego wynika, iż faktycznie wiele firm windykacyjnych na masową skalę kieruje pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co dotyczy w bardzo wielu wypadkach roszczeń przedawnionych już nawet kilka lat temu.

 

Orzeczenie takie zapada bez udziału stron, w tym i dłużnika (pozwanego), któremu jednak doręcza się na jego adres zamieszkania odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, w ciągu dwóch tygodni od dnia jego doręczenia. Jeśli sprzeciw z różnych względów nie został skutecznie wniesiony w terminie, sąd nada klauzulę wykonalności takiemu orzeczeniu, co stanowi podstawę do skierowania wniosku o wszczęcie egzekucji do wybranego przez wierzyciela komornika, odbywa się to również z trybie elektronicznym.

 

Na wstępie zwracam także uwagę, iż komornik nie może kwestionować orzeczeń sądowych opatrzonych klauzulą wykonalności, które trafiają do niego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, nie wnika on nigdy merytorycznie w treść przedstawionego mu tytułu wykonawczego, nie zajmuje się więc także zagadnieniem ewentualnego przedawnienia czy podstaw roszczenia. Organ egzekucyjny nie jest bowiem uprawniony do badania zasadności ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Kroki prawne, jakie można podjąć, zależą od tego, kiedy po raz pierwszy dowiedział się Pan o toczącej się sprawie, dotyczącej rzekomo niezapłaconej należności. Jeśli stało się to dopiero w momencie, gdy doręczono Panu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, to w terminie siedmiu dni od tego dnia istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu, który wydał nakaz zapłaty o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty (wyroku e-sądu). Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Nie musi on być szczegółowo uzasadniony, wystarczy, aby dokładnie określał, jakie orzeczenie (data wydania, sąd, sygnatura) jest w ten sposób kwestionowane, oraz zawierał zarzuty przeciwko roszczeniu (art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego). Prawidłowe i terminowe wniesienie sprzeciwu powoduje, że wydany nakaz zapłaty traci moc, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej dłużnika, a więc wedle jego miejsca zamieszkania.

 

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Przyczyna uchybienia ustała zaś w dniu, kiedy otrzymał Pan korespondencję z kancelarii komorniczej, a termin tygodniowy należy liczyć od dnia następnego po tym dniu. W piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (art. 169 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego), uprawdopodobnienie można „wesprzeć” dokumentami, jeśli takowe istnieją i jest Pan w ich posiadaniu.

 

Wniosek o przywrócenie terminu, jeśli będzie złożony po upływie tygodnia, będzie odrzucony. We wniosku należy uprawdopodobnić brak Pana winy w niewniesieniu sprzeciwu w terminie, wskutek np. braku doręczenia odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, brak awizowania przesyłki poleconej, zmiany miejsca zamieszkania, której wierzyciel nie wziął pod uwagę, powzięcia wiadomości o całej sprawie dopiero w chwili otrzymania zawiadomienia od komornika, poważna choroba, wypadek losowy – katalog przyczyn może być tutaj różny. Osobę fizyczną można pozwać tylko, podając jej aktualny adres zamieszkania, który niekoniecznie musi pokrywać się z adresem zameldowania. To na wierzycielu spoczywa obowiązek ustalenia tego adresu.

 

Jeżeli sąd przywróci termin na złożenie sprzeciwu, należy go wnieść ponownie, choć został już złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Jeżeli dojdzie do oddalenia powództwa po przeprowadzeniu procesu, wówczas dopiero będzie można uchylić dokonane czynności egzekucyjne. Można również, równolegle do toczącego się postępowania w sprawie przywrócenia terminu, składać skargi na czynności komornika, aby zatrzymać toczącą się egzekucję i zablokować zajęcie np. wierzytelności z rachunku bankowego czy z tytułu wynagrodzenia za pracę.

 

Sprzeciw jest tym pismem procesowym, w którym dłużnik powinien podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz ewentualne inne zarzuty przeciwko roszczeniu (brak zobowiązania, spełnienie świadczenia w całości lub w części etc.), aby sąd mógł już w postępowaniu zwykłym (na rozprawie w obecności stron) rozpoznać te zarzuty i ewentualnie oddalić powództwo, w razie ich zasadności. E-sąd ani też żaden inny sąd rozpoznający sprawę cywilną nie bierze pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu, nawet w ewidentnych przypadkach, konieczne jest działanie pozwanego i zgłoszenie takiego zarzutu. Jeśli ma Pan dostęp do akt komorniczych, to proszę zdobyć swój indywidualny przypisany kod, który znajduje się w prawym górnym rogu na nakazie zapłaty; umożliwia on przejrzenie akt sprawy za pośrednictwem internetowego serwisu e-sądu (www.e-sad.gov.pl, zakładka: dostęp do akt sprawy i nakazów).

 

Jeśli natomiast doręczono Panu już wcześniej odpis nakazu zapłaty (wyrok e-sądu), wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, to środki obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym pozwalają tylko na reagowanie na czynności egzekucyjne, podejmowane przez komornika, m.in. na zajęcia komornicze. Środkiem tym jest skarga na czynności komornika, wnoszona do właściwego sądu rejonowego, podlega ona stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus dziesięć =

»Podobne materiały

Przekazanie do sądu elektronicznego postępowania upominawczego

Założyłem sprawę w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd wydał postanowienie o przekazaniu tej sprawy do normalnego sądu, bo powód złożył sprzeciw. Mogę zaskarżyć tę decyzję sądu. Czy powinienem to zrobić? Czy postępowanie w normalnym sądzie wiąże się z koni

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Otrzymałam nakaz zapłaty wydany na podstawie twierdzeń powoda (bez wskazywania dowodów). Nakaz dotyczy faktur z 2004 r. rzekomo przeze mnie niezapłaconych. Przez ten czas nie otrzymywałam wezwań, zresztą faktury miałyby dotyczyć kilku miesięcy już po (!) rozwiązaniu przeze mnie umo

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Prowadzono przeciwko mnie postępowanie karne o pobicie. Jestem przekonany, że osoba poszkodowana nie miała takiego uszczerbku na zdrowiu, jaki przedstawiła w sądzie. Wszystkie dokumentacje lekarskie wydają się sfałszowane. Odbyło się kilka spraw, ale o 2 ostatnich nie poinformował mnie m
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »