.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyprzedzanie przez kierowcę po spożyciu alkoholu, kolizja i konsekwencje

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 15.02.2012

Jechałem samochodem, mając we krwi 0,9 promila alkoholu. Podczas wyprzedzania zostałem uderzony przez inny pojazd, który skręcał w lewo. Co mi grozi, jak się bronić? Dodam, że nigdy nie byłem karany.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu we krwi przekraczającej 0,5 promila skutkuje odpowiedzialnością za przestępstwo na podstawie przepisu art. 178a Kodeksu karnego (w skrócie K.k.): „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Za prowadzenie samochodu sąd może orzec karę: grzywny (w stawkach dziennych od 10 do 540 stawek, przy czym wysokość stawki może wynosić od 10 do 2000 zł), ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

 

Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 2 K.k. sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz jest orzekany na okres na okres od 1 roku do lat 10.

 

Sama kwalifikacja prawna Pańskiego czynu zależy również od tego, czy kolizja została przypisana Panu, czy też drugiemu kierowcy uczestniczącemu w kolizji. Piszę o tym, gdyż fakt, iż był Pan w stanie nietrzeźwości, nie oznacza automatycznie, że to Pan jest winny kolizji.

 

Jeżeli w kolizji nikt nie ucierpiał, a została ona Panu przypisana, Pański czyn zostanie zakwalifikowany z art. 178a K.k. oraz 86 § 2 Kodeksu wykroczeń.

 

Art. 86 § 2 kodeksu wykroczeń sankcjonuje spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za to wykroczenie Kodeks wykroczeń przewiduje kary karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

„Sprawca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd i nie zachowując przy tym należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dopuszcza się dwóch czynów zabronionych – przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. oraz wykroczenia określonego w art. 86 § 2 k.w.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.02.2004 r., sygn. akt WK 27/03, OSN w SK 2004, nr 1, poz. 270).

 

Nie oznacza to jednak, że zostaną Panu wymierzone dwie kary, gdyż zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń „jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za przestępstwo i za wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na poczet surowszych”.

 

Jeśli chodzi o sposób obrony, trudno tu coś więcej zdziałać. Alkomat wskazał 0,9 promila i ciężko byłoby prowadzić dowód przeciwny. Byłoby to możliwe, gdyby alkomat w momencie dokonywania pomiaru nie miał aktualnego świadectwa legalizacyjnego. Zdarza się niezwykle rzadko.

 

Warto więc zastanowić się nad dobrowolnym poddaniu się karze, o którym mowa w art. 335 Kodeksu postępowania karnego:

 

„Art. 335 § 1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

 

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, aw świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie”.

 

Ponieważ nie był Pan dotychczas karany, proponując dobrowolne poddanie się karze, może Pan wynegocjować karę grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku.

 

Teoretycznie. mając na uwadze wysokość zagrożenia za występek z art. 178a K.k., można rozważać możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania przez sąd.

 

Zgodnie bowiem z art. 66 § 1 Kodeksu karnego „sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

 

Art. 66 § 2 mówi, iż „warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności”. Występek z prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożony jest maksymalna karą 2 lat pozbawienia wolności, wiec teoretycznie sąd ma możliwość umorzenia posterowania. Zdarza się to jednak rzadko. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »