.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypożyczenie pracownika innej firmie podczas pandemii koronawirusa

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 02.02.2021 • Zaktualizowane: 02.02.2021

Prowadzę firmę gastronomiczną, ale, jak wiadomo, w dobie koronawirusa lokale gastronomiczne są zamknięte. Posiadam również inną firmę w tej samej miejscowości i również działa w niej kuchnia. Czy mogę skierować do niej pracownika pierwszej firmy – kucharkę, której obecnie nie mogę zapewnić pracy w jej stałym miejscu? Oczywiście chodzi o pracę w kuchni i właściwie taki sam zakres czynności. Czy mogę obciążać tę drugą firmę świadczeniem usług gastronomicznych? Jeśli prawo pozwala na takie wypożyczenie pracownika, to jak prawidłowo to przeprowadzić? Nie chciałbym wchodzić w leasing pracowniczy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypożyczenie pracownika innej firmie podczas pandemii koronawirusa

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Polskie prawo pracy ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o „wypożyczenie” pracownika innemu zakładowi pracy. W obrębie swojego zakładu pracy oczywiście mógłby Pan bez cienia ryzyka polecić pracownicy wykonywanie pracy w innej placówce na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym w trybie art. 42 Kodeksu pracy (K.p.).

 

Natomiast przeniesienie pracownika tak naprawdę do innego pracodawcy, pomijając np. przejęcie zakładu pracy, możliwe jest z wykorzystaniem ewentualnie formy urlopu bezpłatnego (jednak to właśnie nazywamy leasingiem pracowniczym). Pozwala na takie rozwiązanie art. 1741 § 1 Kodeksu pracy stanowiący, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W ten sposób stosunek pracy pomiędzy Panem a kucharką będzie podlegał swoistemu zawieszeniu. Jak należy rozumieć takie „wypożyczenie”, wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r., I OSK 3909/18, oto fragment:

 

„Z unormowania art. 1741 § 1 K.p. wynika, że w przypadku urlopu udzielanego w tym trybie dochodzi do swoistego wypożyczenia pracownika innemu pracodawcy, który poza tym, że nie otrzymuje w okresie tego urlopu wynagrodzenia od dotychczasowego pracodawcy, to zachowuje u niego uprawnienia pracownicze. Natomiast wynagrodzenie wypłaca pracodawca, do którego pracownik został skierowany w ramach porozumienia, o którym mowa w cytowanym przepisie. Zachowanie uprawnień pracowniczych pozwala na wniosek, że nie dochodzi tu ani do utraty zatrudnienia, ani do jego uzyskania.”

 

W tym celu trzeba zawrzeć umowę trójstronną, w której można określić zasady powrotu do pracy, wcześniejszego odwołania pracownicy z urlopu itd.

 

Outsourcing pracowniczy

Inną opcją jest outsourcing pracowniczy, czyli korzystanie z pracowników firmy zewnętrznej dla wykonywania określonych usług, a zatem tamta firma musiałaby zlecić Pana firmie wykonanie jakichś usług gastronomicznych, przekazać część swoich zadań – wówczas nadal kucharka byłaby Pana pracownicą, a jedynie wykonywałaby pracę właśnie w tym zakładzie. Teoretycznie, choć nie milkną wokół tego dyskusje, Sąd Najwyższy na to pozwala. Poniżej zacytuję wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2012 r. II PK 147/11:

 

„W ramach stosunku pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie czynności określonych w umowie o pracę na rzecz innego podmiotu, co nie oznacza, że wskutek tego pracownik staje się pracownikiem owego podmiotu i że od niego należy mu się wynagrodzenie za pracę; wykonywanie pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, znajdującym się w zakładzie pracy innego podmiotu i pod jego kierownictwem, nie powoduje nawiązania stosunku pracy z tym podmiotem.”

 

W tym celu musiałby Pan zawrzeć umowę z tym drugim przedsiębiorstwem, powierzającym Panu świadczenie na jego rzecz, np. właśnie usług gastronomicznych, a następnie powierzyć na piśmie wykonywanie tam pracy tej konkretnej kucharce, stosownie do tego, co mówi powyższe orzeczenie, na okres do 3 miesięcy albo ewentualnie zmiana miejsca wykonywania pracy, które ma kucharka wpisane w umowie – za jej zgodą albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. To może być jednak kwestionowane w drodze powództwa sądowego, więc najlepiej porozumieć się z pracownicą, względnie zastosować polecenie do 3 miesięcy w roku wykonywania pracy w innym miejscu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl