Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypożyczanie samochodu osobowego - potrzebne dokumenty

Autor: Grzegorz Partyka • Opublikowane: 22.07.2019

Jestem właścicielem samochodu osobowego. Ma ważny przegląd i OC. Jestem po amputacji nogi i chciałbym wypożyczać ten pojazd dla jednego kierowcy. Jakie dokumenty musimy wypełnić, kto płaci podatki itd.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypożyczanie samochodu osobowego - potrzebne dokumenty

Fot. Fotolia

Niestety pytanie jest nieprecyzyjne – trudno określić, czy chodzi Panu o zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, by świadczyła dla Pana usługi kierowcy przy pomocy Pana samochodu, czy może chce Pan ów samochód wynajmować temu kierowcy, by korzystał z auta dla własnych potrzeb.

 

Jeśli chodzi o zatrudnienie kierowcy, to należy sporządzić pisemną umowę zlecenia, której warunki regulowane są w art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego. W umowie świadczenia dla Pana usług kierowcy przez osobę zatrudnianą należy określić między innymi:

 

 1. strony umowy – podanie imion i nazwisk zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz ich adresów zamieszkania, a także numerów PESEL;
 2. oświadczenie zleceniobiorcy, że posiada niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdem, tj. ważne prawo jazdy z właściwą kategorią;
 3. określenie czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę – w Pana wypadku będzie to świadczenie usługi kierowania pojazdem, ewentualnie dbanie o stan techniczny i estetyczny samochodu, pilnowanie ważności badań technicznych, dbanie o zachowanie właściwego poziomu paliwa i płynów eksploatacyjnych, niezwłoczne zgłaszanie zleceniobiorcy wszelkich uszkodzeń, przeprowadzenie we własnym zakresie szkolenia BHP itd. – wedle uznania i porozumienia między stronami;
 4. zobowiązania zleceniodawcy: np. do ubezpieczenia pojazdu, dokonywania przeglądów i kontroli stanu technicznego czy pokrywania kosztów tankowania;
 5. wynagrodzenie za wykonywanie zlecenia – wysokość, termin i forma płatności itd. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2019 r. minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę wynosi 14,70 zł brutto, a w przypadku ustalenia wynagrodzenia miesięcznego – 2250 zł brutto; jeżeli wynagrodzenie będzie płatne godzinowo, zleceniobiorca jest zobowiązany prowadzić ewidencję przepracowanych godzin;
 6. określenie kar umownych na wypadek niewłaściwego wykonywania umowy;
 7. czas obowiązywania umowy;
 8. warunki wypowiedzenia umowy przez strony.

 

Konieczne jest zgłoszenie umowy zlecenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od jej zawarcia, gdyż Pan – jako pracodawca – będzie zobowiązany do odprowadzenia niezbędnych składek na ubezpieczenia społeczne swojego pracownika (tj. zleceniobiorcy). Wysokość składek zależy od statusu zleceniobiorcy (np. czy jest u innego pracodawcy zatrudniony na umowę o pracę, czy jego dochód z tej umowy przekracza minimalne wynagrodzenie miesięczne itd.).

 

W przypadku najmu pojazdu osobie trzecie, nie ma konieczności sporządzania umowy na piśmie, lecz warto zachować tę formę, by uniknąć niejasności w przypadku ewentualnego sporu między Panem a najemcą.

 

Przepisy związane z najmem określone są w art. 659 i nast. Kodeksu cywilnego. W umowie należy określić między innymi:

 

 • strony umowy;
 • warunki najmu;
 • wysokość i termin płatności miesięcznego czynszu;
 • określenie pojazdu, tj. marki, modelu, roku produkcji, pojemności, numeru rejestracyjnego itd. Warto wykonać zdjęcia samochodu i dokładnie opisać jego stan, np. ewentualne uszkodzenia czy zarysowania;
 • wykaz wyposażenia samochodu;
 • obowiązki najemcy i wynajmującego, m.in. kto będzie ponosił koszty ubezpieczenia czy przeglądu auta; w tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ma Pan ustalone warunki ubezpieczenia swego pojazdu, np. czy deklarował Pan, że samochód będą użytkować osoby w określonym wieku; warto skontaktować się ze swym ubezpieczycielem, by nie doszło do naruszenia umowy ubezpieczenia;
 • wykaz dokumentów przekazywanych najemcy;
 • określenie, czy najemca może udostępniać pojazd osobom trzecim;
 • wskazanie przeznaczenia samochodu – czy najemca może go używać jedynie do celów prywatnych, czy również np. do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • okres obowiązywania umowy, w tym termin przekazania samochodu najemcy i zwrotu wynajmującemu.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 662 § 2 Kodeksu cywilnego drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy, np. niewielkie naprawy, obciążają najemcę, jednakże obowiązkiem wynajmującego jest utrzymywanie przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku. Oznacza to, że koszty poważniejszych napraw pojazdu będą leżały po Pana stronie.  

 

Szczegółowe określenie elementów umowy zlecenia czy najmu wykracza poza zakres niniejszego pytania, lecz możemy przygotować dla Pana wzór takich dokumentów.

 

Żadna z powyższych umów nie podlega zgłoszeniu do wydziału komunikacji, natomiast zobowiązania podatkowe powinny być regulowane na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero + trzy =

»Podobne materiały

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

 

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »