Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypożyczalnia filmów – co jest dowodem nabycia licencji na film?

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 23.07.2009

Co jest wiarygodnym, wystarczającym dowodem posiadania licencji do wypożyczania filmu: hologram, napis „Film z licencją do wypożyczania” na okładce, faktura zakupu? Czy filmy z licencją do wypożyczania nabyte nie od dystrybutora, ale z „drugiej ręki” (np. z likwidowanej wypożyczalni) wciąż posiadają tę licencję? Co z filmami nabytymi przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a posiadającymi licencję do wypożyczania, oraz z filmami z nadrukiem „For rental” nabytymi za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność wypożyczalni polega na wynajmie egzemplarzy (płyt, kaset). Nie jest to jednoznaczne z wprowadzaniem egzemplarzy do obrotu, lecz stanowi odrębne pole eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

 

W licencji na korzystanie z utworu powinno być określone, jaki jest zakres terytorialny licencji. Jeśli tak nie jest, to zgodnie z art. 66 Prawa autorskiego licencja ogranicza się do terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swą siedzibę. Takie egzemplarze nie podlegają nadal licencji.

 

Taka sama zasada dotyczy okresu obowiązywania licencji. Jeśli nie ma w umowie wskazanego czasu obowiązywania umowy licencyjnej, to obowiązuje ona przez 5 lat (art. 66 ustawy Prawo autorskie).

 

Nadzorowanie lub kontrolowanie procesu eksploatowania i rozpowszechniania praw autorskich przekracza możliwości indywidualne autorów i twórców. Takie funkcje spełniać mają organizacje zbiorowego zarządzania, które tworzą system ochrony i egzekucji praw autorskich. Użytkownik nie nabywa praw autorskich czy też innych praw pokrewnych. Otrzymuje jedynie licencję na korzystanie z tych praw.

 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Zatem jeśli odkupi Pan egzemplarze (płyty, kasety), to nie nabędzie Pan licencji na ich wypożyczanie, o ile umowa licencyjna nie stanowiła inaczej. Chodzi tu o tzw. licencję wyłączną (udzieloną tylko jednemu podmiotowi) i licencję niewyłączną (udzieloną jednemu podmiotowi wraz z prawem do udzielania przez ten podmiot dalszych licencji).

 

Zatem dowodem na posiadanie licencji jest sama umowa licencyjna. Nie stanowi tego dowodu znaczek czy napis na egzemplarzu. Faktura może być dowodem, o ile była udzielona licencja niewyłączna, a z treści umowy sprzedaży wynika, że zbywca udzielił licencji nabywcy.

 

Licencję nabywa określony podmiot, który może wykorzystywać dany egzemplarz. Inna osoba nie może wykorzystywać egzemplarza.

 

Podstawę porady stanowią przepisy Prawa autorskiego (głównie przepisy rozdziału 5, art. 41–68), wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 2005 r. (sygn. akt: P 10/03) oraz opracowanie P. Ślęzaka, Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + sześć =

»Podobne materiały

Długi z działalności gospodarczej

W 1997 r. otwarłem działalność gospodarczą, zamknąłem ją pod koniec 2000 r. W tym bowiem roku nie byłem w stanie płacić zobowiązań firmowych. Obecnie mam długi z działalności gospodarczej. Kiedy się przedawnią?

 

Rozszerzenie działalności o działalność turystyczną - pole namiotowe na działce

Jestem w trakcie kupowanie działki nad jeziorem. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą. Główną działalnością jest haft komputerowy. Chciałbym rozszerzyć działalność o działalność turystyczną – pole namiotowe na działce, z czasem budowa domku do wynajęcia. Miałaby być to działalność dodatkow

 

Otwarcie gabinetu – aspekty prawne

Chciałabym otworzyć gabinet terapeutyczny (pracowaliby w nim m.in. psycholog i logopeda). Czy do tego celu można wykorzystać mieszkanie? Jakie są wymogi sanitarne i aspekty prawne związane z otwarciem gabinetu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »