Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.01.2014

Jestem zatrudniona od wielu lat u jednego pracodawcy na czas nieokreślony. Przez pewien czas byłam kelnerką, następnie awansowałam na menadżera restauracji. Przez ten czas rzadko korzystałam z urlopu czy zwolnień. Obecnie jednak przebywam na długim zwolnieniu lekarskim. Chciałabym wrócić do pracy, ale dowiedziałam się, że zostałabym zdegradowana na stanowisko kelnerki. Wiąże się to również z niższym wynagrodzeniem. Czy w tym celu muszę otrzymać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy? Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (w tym zmiany miejsca pracy). Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

 

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

Przepis art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nakazuje do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenia zmieniającego, stosować przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę w sposób odpowiedni. Oznacza to konieczność stosowania przepisów o wypowiedzeniu bez żadnych zmian lub ze zmianami uzasadnionymi innym charakterem wypowiedzenia zmieniającego. Przy tym rodzaju wypowiedzenia głównym celem jest bowiem zmiana treści stosunku pracy, a rozwiązanie tego stosunku jest celem jedynie alternatywnym. Wypowiedzenie zmieniające musi być uzasadnione. Ocena zasadności obejmuje także zaproponowane pracownikowi nowe warunki.

 

Wypowiedzenia zmieniającego wymaga tylko istotna zmiana wynikających z umowy warunków pracy i (lub) płacy. Zmiany dotyczące wynagrodzenia pracownika są uważane zawsze za istotne. Co do warunków pracy powstają w praktyce trudności w przeprowadzeniu granicy między zmianą istotną a nieistotną. Np. w wyroku z 2 kwietnia 1998 r. (I PKN 559/97, OSNAPiUS 1999, nr 6, poz. 205) SN stwierdził, że istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodnionego przez pracodawcę z pracownikiem, wymaga wypowiedzenia warunków pracy lub porozumienia stron. Jak przyjęto w wyroku z 7 września 2005 r. (II PK 292/04, OSNP 2006, nr 7–8, poz. 114), skierowanie pielęgniarki do wykonywania pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

 

W orzecznictwie SN słusznie zostało podniesione, że o tym, czy zmiana jest istotna, decyduje nie tylko ocena powszechna, ale przede wszystkim stanowisko stron stosunku pracy. Na ogół bowiem sama zmiana nazwy stanowiska pracy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli jednak strony stosunku pracy traktują taką zmianę jako podmiotowo istotną, to wymaga ona wypowiedzenia zmieniającego.

 

W praktyce uważa się, że przepis art. 42 K.p. dotyczy tylko pogorszenia warunków umowy dla pracownika. W odniesieniu do ich polepszenia przyjmuje się bowiem domniemaną zgodę pracownika. Może on obalić to domniemanie swoim oświadczeniem woli odmawiającym zgody na podwyżkę. Awans na wyższe stanowisko zawsze wymaga zgody pracownika, gdyż wiąże się ze zwiększonym zakresem obowiązków i szerszą odpowiedzialnością.

 

Wobec powyższego należy podkreślić, że pracodawca może Pani przedstawić wypowiedzenie zmieniające, a jego nieprzyjęcie przez Panią skutkować będzie rozwiązaniem stosunku pracy. Proszę tylko pamiętać, że wypowiedzenie musi być uzasadnione, a więc pracodawca musi Pani podać konkretny i jasny powód zmiany warunków pracy i płacy.

 

W przypadku gdy nie zgadza się Pani z wypowiedzeniem zmieniającym, może Pani wystąpić do sądu pracy, zwłaszcza jeśli jako powód wypowiedzenia zmieniającego pracodawca poda to, że skorzystała Pani ze zwolnienia lekarskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 1 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odszkodowanie dla pracownika

Chciałabym dopytać o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracuję obecnie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Byłam na zwolnieniu lekarskim i na moje miejsce zatrudniono nową osobę. Wiem, że po moim powrocie prezes spółki zaproponuje mi stanowisko poniżej moich kwalifikacji. C

 

Czy przysługuje mi dodatek wyrównawczy?

Urodziłem się w 1950 r. i jestem pod ochroną przedemerytalną. Zostałem przeniesiony na inne stanowisko pracy. W związku z tym moje wynagrodzenie zmniejszyło się o ok. 600 zł. Czy przysługuje mi dodatek wyrównawczy?

 

Zadaniowy czas pracy a regulamin pracy

Mam pytanie odnośnie zadaniowego czasu pracy. W firmowym regulaminie pracy jest taki zapis: „pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy wykonują swoje obowiązki pracownicze z zachowaniem norm czasu pracy określonych w art. 129 K.p., przy czym zobowiązani są rozpoczynać pracę w godzinach

 

Ocieplenie domu w granicy

Planuję izolację termiczną domu. Jedna ze ścian stoi na granicy działki, do której przylega ogród sąsiada. Ocieplenie domu w granicy musiałoby się wiązać z czasowym wejściem ekipy na teren sąsiada, na co ten za nic nie chce się zgodzić. Jak mogę zgodnie z prawem przeprowadzić roboty budowlane?

 

Odmowa udzielenia ślubu przez USC w dzień roboczy

Mam problem z wyrażeniem przez USC zgody na zawarcie małżeństwa w urzędzie w wybranym przez siebie terminie, zaznaczam, że chodzi mi o dzień roboczy – piątek. Czy USC może upierać się, twierdząc, że śluby udzielane są tylko w wyznaczone dni, np. soboty, pomimo że piątek jest dniem pracy urzędu

 

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba?

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba? Posiadam dom jednorodzinny na wsi bez kanalizacji publicznej. Zużycie wody jest u mnie przeciętne (ok. 30 litrów na dzień, ok. 10 m3 na rok). Budowa kanalizacji gminnej jest w projekcie, ale gmina odmawia podania dokładnego terminu budowy. Powiedziano mi, że

 

Sprzedaż amortyzowanej nieruchomości otrzymanej w darowiźnie a podatek

Otrzymałem w formie darowizny nieruchomość. Założyłem działalność gospodarczą i przeniosłem ją protokołem na stan firmy, określając jej wartość z aktu notarialnego. Następnie ją wynająłem pewnej firmie na pół roku. Teraz znalazł się na nią kupiec, któremu zależy na szybkiej transakcji. Czy sprzedają

 

Renta niemiecka a podatek dochodowy i składka zdrowotna

Ze względu na niezdolność do pracy otrzymuję rentę niemiecką. Mieszkam w Polsce i dostaję także rentę polską. Kilka miesięcy temu otrzymałam na swoje konto w banku polskim wyrównanie niemieckiej renty. Bank zażądał podpisania zgody na pobieranie składki zdrowotnej i podatku dochodowego. Dowiedziałam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »