.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy dla pracownicy wychowującej 3-letnie dziecko

Czy pracodawca może zmienić mi miejsce pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego, chociaż mam na wychowaniu 3-letnie dziecko? Ile trwa okres wypowiedzenia zmieniającego i czy pracodawca może ten okres skrócić? Nadmienię, że u tego pracodawcy pracuję nieprzerwanie 29 lat. Mam umowę na czas nieokreślony. Ostatnio poinformowano mnie o zamiarze rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, uzasadniając: „...zmiany organizacyjne polegające na unifikacji struktur, standaryzacji prowadzonych działań w zakresie spójności procesu kontroli oraz zarządzania pracą partnerów”. Ponieważ należę do związku zawodowego, pracodawca zamierza zaproponować mi miejsce pracy oddalone od miejsca zamieszkania o ok. 200 km.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

 

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

 

Artykuł 42 określa ściśle tryb dokonania wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę. Do wypowiedzenia tego znajdują zastosowanie ogólne postanowienia dotyczące wypowiedzenia, a więc w stosunku do pracodawcy w szczególności obowiązek konsultacji z zakładową organizacją związkową, jak również zakaz dokonania wypowiedzenia w stosunku do pracowników podlegających wzmożonej ochronie stosunku pracy – odnośnie działaczy związków zawodowych, pracownic na urlopach macierzyńskich i innych pracowników objętych ochroną przed wypowiedzeniem (na podstawie K.p. jak i przepisów szczególnych).

 

Kodeks pracy niestety nie przewiduje ochrony stosunku pracy dla kobiet wychowujących małoletnie dzieci, taka ochrona przewidziana jest jedynie w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy oraz w okresie od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu.

 

W Pani sytuacji obowiązuje jedynie ochrona przewidziana w art. 178 Kodeksu pracy – pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy wyłączonym w Kodeksie pracy dla pracownic opiekujących się dziećmi do 4 lat, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

 

Okres wypowiedzenia w Pani przypadku, zgodnie z dyspozycją art. 36 Kodeksu pracy, wynosi 3 miesiące. Samo przytoczone przez Panią uzasadnienie pracodawcy wydaje się być rozsądne i zgodne z przepisami prawa pracy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl