Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie zmieniające – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 16.06.2010

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy w aspekcie przedmiotu tego wypowiedzenia, czyli przypadków zmian treści umowy o pracę, które wymagają wypowiedzenia zmieniającego.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, o którym mowa w art. 42 K.p., stanowi instytucję charakterystyczną wyłącznie dla prawa pracy, korzystną dla pracodawcy, gdyż dającą mu możliwość dokonywania zmian treści umowy o pracę, warunkowo jedynie zmierzającą do rozwiązania stosunku pracy.

 

Instytucja z art. 42 K.p., wedle gramatycznego jej brzmienia, może być stosowana tylko przez pracodawcę, natomiast pracownik takich uprawnień nie posiada, lecz może jedynie dokonać wypowiedzenia definitywnego, bądź doprowadzić do zmiany treści umowy na zasadzie porozumienia stron stosunku pracy.

 

Wypowiedzenie zmieniające, jako pewna złożona forma wypowiedzenia, rządzi się zasadniczo tymi samymi prawami, o czym wyraźnie stanowi art. 42 § 1 K.p. Odmienność sprowadza się natomiast do treści art. 42 § 2 i 3 K.p., natomiast art. 42 § 4 K.p. stanowi instytucję pozwalająca na czasowe powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy, bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia zmieniającego.

 

W zakresie instytucji wypowiedzenia zmieniającego najważniejsze znaczenie odgrywa przedmiot wypowiedzenia, to znaczy warunki pracy i płacy, które w celu ich zmiany wymagają zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, zakładając, że zmiana nie nastąpiła na zasadzie porozumienia stron stosunku pracy.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Art. 42 § 2 K.p. literalnie stanowi o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy, co oznacza, że takiego wypowiedzenia wymagają zarówno warunki pracy, jak i warunki płacy, a także warunki pracy i płacy łącznie.

 

Pojęcie warunków płacy zostało przez ustawodawcę niejako wyjęte ze struktury warunków pracy, w której to strukturze niewątpliwie warunki płacy występują po to, aby stworzyć odniesienie do tych regulacji prawnych, które głownie dotyczą samych tylko warunków płacy, tj. przede wszystkim układu zbiorowego pracy, czy regulaminu wynagradzania.

 

Analizując warunki pracy pod katem ich podziału na te, których zmiana wymaga wypowiedzenia zmieniającego oraz te, których zmiana takiego wypowiedzenia nie wymaga, trzeba przede wszystkim sięgnąć do treści zawartej przez strony umowy o pracę.

 

W jej strukturze mamy do czynienia z tzw. istotnymi elementami stosunku pracy, którą to cechę posiadają określone ustalenia z mocy ustawy, bądź z woli stron stosunku pracy. Nie wchodząc w tym zakresie głębiej w szczegóły, można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że warunki pracy przytoczone wyraźnie w treści umowy o pracę zawsze wymagają wypowiedzenia zmieniającego, jeśli pracodawca chciałby dokonać ich zmiany.

 

Z chwilą wpisania określonego warunku pracy do umowy o pracę, nawet jeśli nie jest on warunkiem istotnym kreującym stosunek pracy, staje się on takim istotnym warunkiem z woli stron i dlatego zawsze jego zmiana wymaga wypowiedzenia zmieniającego.

 

Podkreślam to dlatego, że orzecznictwo sądowe, w tym Sądu Najwyższego, w różnych okresach funkcjonowania art. 42 K.p., wykazywało pewne rozbieżności. W obecnym ustroju wynikają one częściowo stąd, że rozstrzygnięć zapadłych do 1989 r. nie można automatycznie przytaczać dzisiaj jako słusznych, gdyż zostały podjęte w innej formacji ustrojowej i dlatego często obecnie nie nadają się do stosowania w zmienionych warunkach ustrojowych.

 

Mimo to, niektórzy komentatorzy takie zabiegi czynią, wykorzystując same tezy rozstrzygnięć Sądu Najwyższego do kreowania kierunku wykładniowego, który zupełnie nie odpowiada rzeczywistemu celowi nawet samego orzeczenia.

 

Zdarzają się także nieliczne nieprecyzyjne sformułowania Sądu Najwyższego, które są następnie wykorzystywane przez mało sprawnych komentatorów do tworzenia wadliwych kierunków interpretacyjnych.

 

W niektórych przypadkach błędny kierunek wykładniowy jest forsowany na tle sentencji danego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego niezbyt dokładnie skorelowanej ze stanem faktycznym rozstrzyganej sprawy, co skutkuje bezpodstawnym uogólnieniem tezy orzeczenia na inne stany faktyczne.

 

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że instytucja wypowiedzenia zmieniającego de lege lata dotyczy zmiany istotnych warunków umowy o pracę w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli tych warunków, które ten przymiot posiadają na mocy art. 22 K.p., bądź też innych warunków, które ten charakter posiądą z mocy zapisania ich w treści umowy o pracę przez strony stosunku pracy.

 

Każda zmiana tak rozumianego istotnego warunku wymaga wypowiedzenia zmieniającego, bez względu na to, czy jest korzystna, czy niekorzystna dla pracownika. Pojęcie korzystności ma znaczenie jedynie wówczas, gdy instytucję wypowiedzenia zmieniającego stosujemy w powiązaniu z innymi regulacjami prawnymi np. z art. 24113, czy art. 772 § 5 K.p.

 

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.10.2003 r. I PK 512/02, OSNP 2004/22/380, zmiana warunków wynagradzania na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga dla swej skuteczności wyraźnej lub dorozumianej zgody.

 

Rozstrzygniecie to ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia poprawnego stosowania instytucji wypowiedzenia zmieniającego. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że w myśl art. 29 § 1 K.p., wynagrodzenie za pracę jest istotnym składnikiem umowy o pracę, wobec tego każda jego zmiana, tak w górę jak i w dół, wymaga zgody pracownika, a w jej braku – wypowiedzenia zmieniającego.

 

Wyrok ten potwierdza słuszność tezy o tym, iż każda zmiana istotnego elementu umowy o pracę wymaga wypowiedzenia zmieniającego. W praktyce najczęściej przyjmuje się, że podwyższenie wynagrodzenia jako korzystniejsze dla pracownika rozwiązanie jest przez niego akceptowane wprost, bądź co najmniej przez domniemanie.

 

Pracownik ma natomiast prawo zakwestionować podwyżkę wynagrodzenia i wówczas nie może poprawnie dojść do zmiany treści umowy o pracę, właśnie dlatego że mamy tutaj do czynienia z istotnym elementem umowy o pracę.

 

Na marginesie można wskazać, że w obecnych warunkach np. pod względem podatkowym czy rentowo-emerytalnym pracownik może mieć nawet interes prawny w tym, aby jego wynagrodzenie nie uległo zwiększeniu.

 

Przy ocenie stanu faktycznego danej sprawy ten interes prawny pracownika nie ma jednak żadnego znaczenia, gdyż wynagrodzenie, jako istotny element umowy o pracę, może być zmienione za zgodą pracownika lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

 

Reasumując, w świetle art. 42 K.p. istotny element umowy o pracę, wynikający z istoty stosunku pracy czy też z woli stron, zapisany w umowie o pracę, zawsze w razie jego zmiany przez pracodawcę wymaga zgody pracownika lub wypowiedzenia zmieniającego, bez względu na jego ocenę pod katem korzystności bądź niekorzystności dla pracownika.Stan prawny obowiązujący na dzień 16.06.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 10 =

 

»Podobne materiały

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony

W artykule omówiono problematykę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony. Scharakteryzowana pojęcie pozostawania w okresie wypowiedzenia oraz przeanalizowano uprawnienia pracownika do dni na poszukiwanie pracy, możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, jak również roszczenia zwią
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »