.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót na wcześniej zajmowane stanowisko po urlopie wychowawczym

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 29.01.2009

Po powrocie z urlopu wychowawczego otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę z uwagi na redukcję zatrudnienia na stanowisku kierownika sprzedaży w moim dziale. Jednocześnie zaproponowano mi niższe stanowisko (starszego sprzedawcy) z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. Mój dział nie został rozwiązany i zarządza nim kierownik, więc moje stanowisko, zajmowane przed urlopem wychowawczym, istnieje i jest obsadzone. Co mogłabym zrobić, aby wyegzekwować od pracodawcy zatrudnienie na stanowisku kierownika sprzedaży w moim lub w innym dziale?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy podkreślić, że po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, z wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

 

Po dopuszczeniu do pracy po powrocie z urlopu wychowawczego, na dotychczasowym stanowisku, pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę lub warunki pracy i płacy, o ile zachodzi ku temu konieczność.

 

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Przyczyna wypowiedzenia tych warunków musi być uzasadniona. Jedną z takich przyczyn może być likwidacja stanowiska pracy.

 

Po otrzymaniu wypowiedzenia pracownik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia i żądać uznania jego bezskuteczności lub przywrócenia do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy.

 

Przyjęcie przez pracownika innego stanowiska, zaproponowanego przez pracodawcę w wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy, nie pozbawia pracownika prawa dalszego podtrzymywania roszczeń wobec pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego, niezgodnego z prawem wypowiedzenia warunków pracy i płacy, dochodzonych we właściwym trybie, wszczętym wcześniej.

 

Pozorna likwidacja stanowiska pracy jest przesłanką dla uznania wypowiedzenia warunków pracy lub płacy za nieuzasadnione.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (sygn. akt. I PKN 325/00), rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia jest nie tylko ta istniejąca w chwili zwolnienia, ale także taka, która ma się spełnić w nieodległym terminie, a tym bardziej taka, która się w tym terminie spełnia.

 

Należy podkreślić, że istnienie stanowiska pracy, które według wypowiedzenia ma być zlikwidowane w dniu wypowiedzenia umowy, nie jest równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny, jeżeli w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym czasie stanowisko to zostanie faktycznie zlikwidowane w związku z przeprowadzanymi zmianami.

 

Innym ważnym orzeczeniem Sądu Najwyższego dotyczącym wypowiedzenia umowy o pracę jest wyrok z dnia 4 września 2007 r. (sygn. akt I PK 92/07), w którym stwierdzono, że likwidacja stanowiska jest ważną i obiektywną przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie zmieniające wówczas, gdy proces likwidacyjny jest na tyle zaawansowany, że nie ma wątpliwości co do jego rzeczywistego przeprowadzenia w zakładzie pracy.

 

Jeżeli zmiany organizacyjne, który powodują likwidację stanowiska pracy, są przygotowane i nie istnieją ekonomiczne przesłanki likwidacji stanowiska pracy, sąd pracy z pewnością uzna, że wypowiedzenie warunków pracy jest niezasadne.

 

Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest niezgodne z przepisami lub jest nieuzasadnione, pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia pracownik ma 7 dni od jego doręczenia. W odwołaniu od wypowiedzenia pracownik może żądać ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę jest niezasadne, lub przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy lub płacy.

 

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka o bezskuteczności tego wypowiedzenia, a jeśli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu.

 

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika, żeby uznać wypowiedzenie za bezskuteczne lub żeby przywrócić pracownika do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeżeli przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest pozorna, to może Pani złożyć odwołanie od tego wypowiedzenia do sądu pracy. W wypowiedzeniu warunków pracy z pewnością znajdowało się pouczenie o możliwości złożenia odwołania od wypowiedzenia (taki jest ustawowy obowiązek pracodawcy).

 

Odwołanie od wypowiedzenia złożone po upływie 7 dni od daty jego doręczenia sąd oddali, chyba że pracownik wykaże, że uchybienie terminowi nastąpiło nie z jego winy, np. z powodu choroby. Domagając się przywrócenia terminu do złożenia odwołania (w przypadku uchybienia terminu), pracownik powinien wskazać okoliczności, które spowodowały opóźnienie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl