Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w trybie art. 53 Kodeksu pracy

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 01.12.2010

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (182 dni + 90 dni) – z pracownikiem, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (obniżony wiek emerytalny)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak słusznie Pan wskazuje, zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Przywołany zapis dotyczy jednak wyłącznie rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia. Ponad ten tryb Kodeks pracy przewiduje dwa odrębne tryby rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.

 

Art. 53, na którego treść zwracał Pan uwagę, określa jeden z przypadków rozwiązania z pracownikiem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia „z przyczyn leżących po stronie pracownika”. Ponieważ przy treści tegoż artykułu brak jest odesłania do bezpośredniego stosowania art. 39 przy rozwiązaniu stosunku pracy, w oparciu o przyczyny określone w art. 53 nie będzie mieć zastosowania przedmiotowa ochrona przedemerytalna, a tym samym dopuszczalne będzie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 – gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (182 dni + 90 dni), z pracownikiem któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 3 =

»Podobne materiały

Czy należy się odprawa po odrzuceniu wypowiedzenia zmieniającego?

Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę w zakresie czasu pracy, stanowiska i wysokości wynagrodzenia. Przyczyny są niezależne ode mnie. Nie przyjęłam nowych warunków, więc rozwiązano ze mną stosunek pracy. Czy należy mi się odprawa? Dodam, że pracowałam w tej firmie od 2006 r.

 

Zwolnienie bez wypowiedzenia z powodu stawienia się w pracy w stanie nietrzeźwym

Przez 15 lat pracy w zakładzie nie popełniłem żadnego wykroczenia, ale niestety ostatnio stawiłem się do pracy nietrzeźwy. Dwa dni po tym incydencie udałem się na urlop i w czasie jego trwania otrzymałem rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Dodam, że nie byłem bada

 

Rozwiązanie umowy o pracę tuż przed wejściem w okres ochrony

13 grudnia ukończę 61 lat. Pracuję wiele lat w firmie na kierowniczym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. We wrześniu otrzymałem wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy wypada 31 grudnia). Oficjalnie jestem zwolniony z powodu re

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »