Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 24.05.2013

Pracowałem przez 7 lat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Został w niej przewidziany 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Czy jest to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na pytanie, tytułem wstępu pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 30 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 – dalej K.p.): „umowę o prace rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

 

Zgodnie zaś z art. 36 § 1 K.p.: „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

Skoro w łączącej Pana z pracodawcą umowie o pracę na czas nieokreślony znalazł się zapis mówiący o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, należy przytoczyć treść art. 18 § 1 K.p., zgodnie z którym: „postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy”.

 

Zgodnie zaś z art. 18 § 2 K.p.: „postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy”. Jest to jednen z podstawowych przepisów K.p., którego celem jest ochrona praw i interesów pracownika. Jego zadaniem jest rozstrzygnięcie sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sprzecznością między przepisami K.p. a postanowieniami umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy.

 

Za kryterium rozstrzygnięcia przyjęto zasadę uprzywilejowania pracownika, a zatem postanowienia korzystniejsze dla pracownika niż przepisy prawa pracy są ważne, natomiast w przypadku, gdy postanowienia są mniej korzystne, automatycznie zastępują je przepisy prawa pracy.

 

Dla przykładu można przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 9 listopada 1994 r. (sygn. akt I PZP 46/94), w którym zaprezentowane zostało następujące stanowisko: „zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nie określony dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu pracy”. Wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie o pracę znalazł się zapis przewidujący okres wypowiedzenia dłuższy niż ten wynikający z K.p.

 

W Pana przypadku ważność postanowienia dotyczącego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia winna być oceniana z uwzględnieniem korzyści tego postanowienia dla Pana. Jeżeli skrócony okres wypowiedzenia jest dla Pana niekorzystny, wówczas to postanowienie umowy będzie z mocy prawa nieważne, a w jego miejsce zastosowanie będzie miał przepis K.p., który przewiduje w Pana przypadku 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Z uwagi na to, że skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest zazwyczaj niekorzystny dla pracownika, sądzę, że w Pana przypadku winien zostać zastosowany 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + V =

»Podobne materiały

Bieg wypowiedzenia – kiedy się zaczyna, kiedy kończy?

Jestem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony, okres mojego zatrudnienia nie przekracza jeszcze 6 miesięcy, więc obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Od kiedy liczone są te dwa tygodnie? Dniem otrzymania wypowiedzenia jest 10.02.2012 r. 
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »