.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o pracę

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 28.04.2009

Mam wypowiedzenie umowy o pracę i nie wiem, co mi przysługuje. Jak jest z urlopem wypoczynkowym za ten rok?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podała Pani w pytaniu bardzo mało danych, dlatego postaram się opisać interesującą Panią sprawę jak najszerzej.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem tylko wtedy, gdy jest zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy oraz gdy strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia bezpośrednio w treści umowy.

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. zwolnienia chorobowego), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Jeśli nie zgadza się Pani z wypowiedzeniem umowy o pracę (jest nieuzasadnione lub sprzeczne z przepisami), to w zależności od rodzaju umowy, jaki wiąże Panią z pracodawcą, ma Pani prawo do różnych roszczeń.

 

Zgodnie z przepisem art. 50 § 3 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, to pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

 

Zgodnie z przepisem art. 30 § 4 K.p. w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia pracownik może żądać orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania.

 

Jeśli zaś nie ma podstaw do kwestionowania wypowiedzenia umowy o pracę, to z uwagi na fakt, że umowę wypowiedział pracodawca, przysługują Pani różne uprawnienia.

 

Po pierwsze, w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Są to 2 lub 3 dni – w zależności od tego, jak długo trwa okres wypowiedzenia:

  • 2 dni robocze – w razie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze – w razie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia z uwagi na upadłość lub likwidację pracodawcy.

 

Po drugie, w okresie wypowiedzenia nabywa Pani prawo do urlopu na zasadach. Może Pani zatem domagać się od pracodawcy udzielenia Pani urlopu wypoczynkowego w granicach, jakie Pani przysługują, tj. w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie udzieli Pani urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, to będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za urlop, który się Pani należał.

 

Jeżeli np. okres wypowiedzenia kończy się 1 lutego 2009 r., to przysługuje Pani w tym roku 26 dni urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że (za pracę w styczniu 2009 r.) nabyła Pani prawo do 3 dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 1553 § 1 K.p. „niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia”.

 

Należy podkreślić, że „zwolnienie na poszukiwanie pracy" nie jest urlopem. Jeśli Pani nie wykorzysta 2–3 dni zwolnienia na poszukiwanie pracy, to nie będzie Pani przysługiwał za ten czas ekwiwalent pieniężny.

 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Jeśli natomiast pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, a zwolnienia są objęte przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych (ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), to przysługuje Pani prawo do odprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »