Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 21.05.2012

Prowadzę spółkę cywilną wraz z moim kolegą. Wczoraj ten kolega oświadczył, że chce rozwiązać spółkę w trybie natychmiastowym, bo postanowił otworzyć własną działalność. Wspólnik chce podziału majątku spółki i zwrotu wkładu własnego. Czy może on wypowiedzieć udział w spółce cywilnej i w związku z tym doprowadzić do rozwiązania spółki tak „z dnia na dzień”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie wspólnik – bez konkretnych powodów – nie może doprowadzić do rozwiązania spółki cywilnej „z dnia na dzień”. W sytuacji gdy wspólnik nie chce już prowadzić działalności z dotychczasowymi wspólnikami, może wypowiedzieć swój udział w spółce. Wypowiedzenie umowy spółki zostało uregulowane w art. 869 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

„Art. 869. § 1. Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

 

§ 2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne”.

 

Przepis art. 869 § 1 K.c. reguluje zasady wypowiedzenia, które można określić jako „zwyczajne”. Jest to bowiem wypowiedzenie z zachowaniem terminu wypowiedzenia; jego dokonanie nie jest uzależnione od zaistnienia jakiegokolwiek powodu, nie wymaga uzasadnienia i odnosi się tylko do umów spółki zawartych na czas nieoznaczony.

 

Prawo wypowiedzenia w wyżej opisanym trybie przysługuje każdemu wspólnikowi i może on zrealizować to prawo w każdym czasie, tj. w każdym momencie istnienia spółki. Wypowiedzenie takie powinno nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Ustawowy termin wypowiedzenia wynosi więc trzy miesiące i powinien upłynąć z końcem roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Wspólnicy mogą w umowie określić inny termin wypowiedzenia – krótszy lub dłuższy niż przewidziany w ustawie. Mogą go również odnieść do innego niż rok obrachunkowy okresu.

 

Przepis art. 689 K.c. wprowadza możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, ale jedynie w wyjątkowych przypadkach – z ważnych powodów.

 

Jak wskazuje Andrzej Kidyba w Komentarzu do art. 689 K.c.: „Ważne powody uzasadniające wypowiedzenie udziału w spółce mogą mieć charakter subiektywny, jak i obiektywny, mogą odnosić się do sytuacji danego wspólnika czy też do zachowania pozostałych wspólników. W szczególności wskazać można na sytuację rodzinną wspólnika, jego długotrwałą chorobę, dłuższą nieobecność spowodowaną na przykład wyjazdem. Wypowiedzenie mogą też uzasadniać: naruszenie obowiązku lojalności przez pozostałych wspólników, zaprzestanie przez pozostałych wspólników współdziałania dla określonego celu, ich uczestnictwo w działaniach i podmiotach konkurencyjnych, nieuczciwe postępowanie lub nierzetelne wykonywanie obowiązków przez pozostałych wspólników, konflikt z pozostałymi wspólnikami uniemożliwiający zgodne współdziałanie w spółce. Ważnym powodem wypowiedzenia może być również objęcie funkcji czy stanowiska, z którym wiąże się między innymi zakaz uczestniczenia w spółce cywilnej, w szczególności z uwagi na jej konkurencyjny charakter czy ze względu na wykorzystywanie w jej działalności mienia publicznego”.

 

Powody wskazane przez Pana wspólnika nie mogą zostać uznane za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

Ponieważ spółka jest dwuosobowa, to wypowiedzenie udziału doprowadzi do likwidacji tejże spółki cywilnej. Będzie Pan musiał podzielić się ze wspólnikiem majątkiem spółki i zwrócić mu jego wkład.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 0 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki

Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, ale chcę wypowiedzieć udział. Jak to zrobić bez sądu? Nie jestem w konflikcie ze wspólnikiem. Czy muszę poczekać z rozwiązaniem na okres obrachunkowy?

 

Wystąpienie ze spółki cywilnej z powodu nieuczciwości wspólnika

„Jak mówią jaskółki najgorsze są spółki” – w moim przypadku się sprawdziło. Wspólnik zdefraudował z konta firmy pokaźną kwotę, a co więcej zabrał wszystkie dokumenty, pozbawiając mnie możliwości ruchu. Wypowiedziałem mu w liście poleconym upoważnienie do reprezentowania spółki i we

 

Wystąpienie ze spółki – jakie powody uzasadniają wystąpienie ze spółki?

Mam pytanie o wystąpienie ze spółki. Otóż prowadzę działalność gospodarczą z kolegą w formie spółki cywilnej, ale okazało się ostatnio, że kolega ma schizofrenię (wcześniej ukrywał chorobę). Teraz jest na lekach, niby wszystko normalnie, ale co Państwo radzicie w związku z naszą spółką? Czy zasadne

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »