Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie dla radnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 23.06.2008

Czy mogę wypowiedzieć pracę komuś będącemu na emeryturze, z którym wiąże mnie umowa na czas określony? Przewiduje ona dwutygodniowe wypowiedzenie. Osoba ta jest radnym gminy. Czy muszę pytać o zgodę radę gminy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Radny gminny (w związku z wykonywanym mandatem) korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) – „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

 

Przepis art. 25 ust. 2 ustawy nie wskazuje co prawda, że jest wymagana uprzednia zgoda rady gminy na zmianę warunków pracy pracowników pełniących funkcję radnego jednak, zdaniem Sądu Najwyższego, przepis ten nie może być interpretowany w sposób wyizolowany, z pominięciem szerszego kontekstu, którym są przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz przepisy Kodeksu pracy, do którego ta ustawa odsyła w kwestiach w niej nieuregulowanych.

 

W wyroku z dnia 14 lutego 2001 r. (sygn. akt. I PKN 250/00) Sąd Najwyższy orzekł, że bez zgody rady powiatu niedopuszczalna jest zmiana warunków pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego pracownika samorządowego będącego radnym rady powiatu, zatrudnionego zarówno na podstawie umowy o pracę jak i mianowania.

 

Podobnie w wyroku z dnia 2 września 2003 r. (sygn. akt. I PK 338/02) Sąd Najwyższy stwierdził, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi – radnemu województwa – bez zgody sejmiku narusza art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590).

 

Orzeczenia odnoszą się co prawda do wypowiedzenia warunków pracy radnemu powiatowemu i wojewódzkiemu, ale przez analogię można je odnieść do radnego gminnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, że na wypowiedzenie radnemu gminnemu warunków pracy trzeba uzyskać zgodę rady gminy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + IV =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie wynikających z umowy warunków pracy i płacy

Otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę. Zmniejszono mi pensję, pomniejszając o 30%, bo te 30%, które wchodziły do mojej pensji, obecnie zrobiono premią uznaniową. To znaczy, teoretycznie pensja mi się nie zmieni, o ile dostanę całą premię. Przyczyną zmiany podaną w wypowiedzeniu jest zmiana
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »