Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie a L4 i zaległy urlop

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 12.04.2015

Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony, mój zakład pracy zatrudnia więcej niż 20 osób. Obecnie przebywam na L4 i wiem od lekarzy, że moje chorowanie potrwa jeszcze na pewno pół roku, sugerowali mi nawet, abym się starała o zasiłek z ZUS na kolejne 3 miesiące. Wołałabym jednak wziąć miesiąc urlopu, bo mam zaległy i jeśli nie wezmę go do końca września – przepadnie. Obawiam się niestety, że nawet jeśli podpiszą mi wniosek urlopowy, mogą wypowiedzenie przysłać pocztą, ponieważ inne osoby z mojego działu już zostały zwolnione. Mam małe dziecko; wykorzystałam już 3 miesiące urlopu wychowawczego. Co robić, aby utrzymać na razie stosunek pracy i mieć czas na zupełne dojście do zdrowia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

 

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Artykuł 161 K.p. stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zasada ta nie zawsze jednak jest w praktyce realizowana. Powodem tego mogą być różne okoliczności, z zaistnieniem których ustawodawca wiąże przesunięcie terminu urlopu, zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy.

 

Przepisy Kodeksu pracy nie pozostawiają stronom stosunku pracy pełnej swobody co do określenia tego „późniejszego” terminu. Wskazuje go bowiem art. 168 K.p. i – co do zasady – jest to najpóźniejszy termin wykorzystania urlopu. Od momentu wejścia w życie Kodeksu pracy aż do końca 2011 r. był nim koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Mocą art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zmieniono treść komentowanego przepisu w ten sposób, że terminem, do którego najpóźniej należy pracownikowi udzielić urlopu zaległego, jest 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Zgodnie z art. 41 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Zakaz ten dotyczy tylko wypowiedzenia, a więc złożenia oświadczenia woli w tym przedmiocie, a nie skutku w postaci rozwiązania umowy o pracę. Nie narusza zatem art. 42 wypowiedzenie, którego skutek rozwiązujący umowę o pracę nastąpił w czasie urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli zostało ono złożone przed tymi okresami.

 

Przepis art. 41 K.p. nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W odniesieniu do wypowiedzeń na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o grupowych zwolnieniach stosowanie art. 41 K.p. jest ograniczone. Wypowiedzenie jest niedopuszczalne w czasie urlopu trwającego krócej niż 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednakże w sytuacjach, o których mowa w art. 41, pracodawca może, jeżeli zachodzi taka konieczność, wypowiedzieć pracownikom warunki pracy i płacy. Mają oni wówczas prawo do dodatku wyrównawczego przez 6 miesięcy.

 

Wobec powyższego należy uznać, że jeśli Pani uzyska zgodę na wykorzystanie teraz urlopu wypoczynkowego, a następnie skorzysta ze zwolnienia lekarskiego, to pracodawca w czasie Pani nieobecności nie będzie mógł wypowiedzieć Pani stosunku pracy, chyba że zostanie zlikwidowany. Nawet jeśli w firmie są zwolnienia grupowe, to nieobecność w prac z powodu urlopu czy choroby chroni Panią przed zwolnieniem z pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - IX =

»Podobne materiały

Urlop dla artystów – czy przysługuje pracownikowi–twórcy?

Pracuję na pełen etat w państwowej instytucji kultury. Jestem artystą z wieloletnim dorobkiem. Czy mogę wziąć roczny urlop twórczy, by poświęcić ten czas na realizację projektu?

Działalność gospodarcza założona podczas urlopu macierzyńskiego

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy kosztem założenia działalności jest też składka chorobowa wpłacana do ZUS?

Zasiłek macierzyński z dwóch stosunków pracy

W firmie A byłam zatrudniona od połowy 2005 r. Po dwóch latach przeszłam na urlop bezpłatny. W tym czasie podjęłam pracę w firmie B. Pod koniec 2009 r. urodziłam dziecko – z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy w firmie B. Zaświadczenie o porodzie przedstawił
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »