.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie z art. 20 KN dla nauczyciela dyplomowanego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 20.10.2018

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam 33-letni staż pracy w szkole, nie korzystałam z urlopu wychowawczego ani zdrowotnego. W maju 2016 r. otrzymam wypowiedzenie z art. 20 KN. Od 01.09. 2016 r. chcę przejść w stan nieczynny, który potrwa do końca lutego 2017 r. 20.03.2017 r. kończę 55 lat, czy będę mogła otrzymać świadczenie kompensacyjne? Posiadam gospodarstwo rolne i czy od 01.03.2017 r. będę ubezpieczona w KRUS-ie? Czy mam obowiązek w tym przypadku na własną prośbę rozwiązać stosunek pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie kompensacyjne na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.) przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

 1. osiągnęli określony wiek,
 2. mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 3. rozwiązali stosunek pracy.

 

Przy ustalaniu wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także okresów:

 

 • urlopu dla poratowania zdrowia, 
 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • przebywania na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
 • służby wojskowej,
 • urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego.

 

Należy podkreślić, że zarówno 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, jak również 20-letni okres pracy nauczycielskiej musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania stosunku pracy. Przy dokonywaniu oceny, czy stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela, ZUS stosuje rozstrzygnięcia obowiązujące przy ustalaniu prawa do emerytury bez względu na wiek, określonej w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają także nauczyciele, których stosunek pracy uległ:

 

 • rozwiązaniu z powodu całkowitej likwidacji szkoły,
 • rozwiązaniu z powodu częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • wygaśnięciu po upływie stanu nieczynnego,
 • rozwiązaniu przed upływem stanu nieczynnego, z powodu odmowy podjęcia pracy. 

 

Tak więc jeśli Pani stosunek pracy wygaśnie z powodu zakończenia stanu nieczynnego, warunek o rozwiązaniu stosunku pracy będzie spełniony. Jednak niepokojące jest to, że w chwili gdy pozostanie Pani bez pracy zacznie Pani podlegać pod KRUS. Podleganie pod tego rodzaju ubezpieczenie może wyłączyć Pani uprawnienie do świadczenia kompensacyjnego. Nie wynika to jednak wprost z przepisów prawa i trudno mi powiedzieć, jaką w tej sytuacji interpretację przyjmie ZUS.

 

Co do zasady świadczenie kompensacyjne przysługuje osobom, których ubezpieczenie podlega pod ZUS. KRUS to oddzielny system ubezpieczeń, w którym takiego świadczenia nie przewidziano.

 

Dlatego w Pani sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do oddziału ZUS z prośba o interpretację Pani przypadku. Przyznam bowiem, że ani w orzecznictwie, ani w doktrynie z takim przypadkiem się dotychczas nie spotkano.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl