.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie z art. 20 KN dla nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam 33-letni staż pracy w szkole, nie korzystałam z urlopu wychowawczego ani zdrowotnego. W maju 2016 r. otrzymam wypowiedzenie z art. 20 KN. Od 01.09. 2016 r. chcę przejść w stan nieczynny, który potrwa do końca lutego 2017 r. 20.03.2017 r. kończę 55 lat, czy będę mogła otrzymać świadczenie kompensacyjne? Posiadam gospodarstwo rolne i czy od 01.03.2017 r. będę ubezpieczona w KRUS-ie? Czy mam obowiązek w tym przypadku na własną prośbę rozwiązać stosunek pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie kompensacyjne na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.) przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

 1. osiągnęli określony wiek,
 2. mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 3. rozwiązali stosunek pracy.

 

Przy ustalaniu wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także okresów:

 

 • urlopu dla poratowania zdrowia, 
 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • przebywania na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
 • służby wojskowej,
 • urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego.

 

Należy podkreślić, że zarówno 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, jak również 20-letni okres pracy nauczycielskiej musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania stosunku pracy. Przy dokonywaniu oceny, czy stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela, ZUS stosuje rozstrzygnięcia obowiązujące przy ustalaniu prawa do emerytury bez względu na wiek, określonej w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają także nauczyciele, których stosunek pracy uległ:

 

 • rozwiązaniu z powodu całkowitej likwidacji szkoły,
 • rozwiązaniu z powodu częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • wygaśnięciu po upływie stanu nieczynnego,
 • rozwiązaniu przed upływem stanu nieczynnego, z powodu odmowy podjęcia pracy. 

 

Tak więc jeśli Pani stosunek pracy wygaśnie z powodu zakończenia stanu nieczynnego, warunek o rozwiązaniu stosunku pracy będzie spełniony. Jednak niepokojące jest to, że w chwili gdy pozostanie Pani bez pracy zacznie Pani podlegać pod KRUS. Podleganie pod tego rodzaju ubezpieczenie może wyłączyć Pani uprawnienie do świadczenia kompensacyjnego. Nie wynika to jednak wprost z przepisów prawa i trudno mi powiedzieć, jaką w tej sytuacji interpretację przyjmie ZUS.

 

Co do zasady świadczenie kompensacyjne przysługuje osobom, których ubezpieczenie podlega pod ZUS. KRUS to oddzielny system ubezpieczeń, w którym takiego świadczenia nie przewidziano.

 

Dlatego w Pani sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do oddziału ZUS z prośba o interpretację Pani przypadku. Przyznam bowiem, że ani w orzecznictwie, ani w doktrynie z takim przypadkiem się dotychczas nie spotkano.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl