Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i wyjście ze spółki

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 30.09.2019

Mój problem dotyczy spółki jawnej, którą prowadzę ze wspólnikiem od 2002 roku – jest to spółka dwuosobowa, gdzie każdy ze wspólników ma po 50% udziałów i w umowie jest zapis, że każdy wspólnik może wypowiedzieć umowę na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego (u nas to koniec roku kalendarzowego). Chciałabym właśnie wypowiedzieć umowę lub w jakiś inny sposób odejść ze spółki, przy czym zaznaczam, że mój wspólnik nie chce się na nic zgodzić po dobroci. Nie chce słyszeć o żadnym kompromisie, a przy tym będzie robić wszystko, aby jak najmniej mi zapłacić w razie spłaty moich udziałów w spółce. Chciałabym się dowiedzieć, jak najszybciej i bez zgody wspólnika mogę odejść z tej spółki. Albo rozważam inną możliwość, jaką jest przepisanie swoich udziałów w spółce lub jeśli się da – w formie darowizny przekazanie na współmałżonka, który pracuje na umowę o pracę, a ja przeszłabym na KRUS, ponieważ posiadam pole. Proszę mi doradzić, jak wyglądałoby to od strony prawnej.

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, która jest spółką prawa handlowego, regulują przepisy wskazane w Kodeksie spółek handlowych, a także postanowienia umowy spółki.

 

Zgodnie z treścią art. 22 § 1 „spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową”. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka jawna może powstać w sposób pierwotny lub następczy. Podstawowym i najczęstszym sposobem powstania spółki jawnej jest zawarcie umowy spółki jawnej i jej wpis w rejestrze przedsiębiorców (pierwotny sposób powstania spółki jawnej). Ponadto spółka jawna może powstać na skutek przekształcenia spółki cywilnej lub innej spółki handlowej w spółkę jawną (następczy sposób powstania spółki jawnej). Zgodnie z przepisem art. 251 § 1 „spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców”. Zgodnie natomiast z art. 61:

 

„§ 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

§ 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i wyjście ze spółki

 

Na podstawie przepisu art. 61 § 1 każdy wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki zawartą na czas nieoznaczony. Umowa spółki jawnej uważana jest za zawartą na czas nieoznaczony wtedy, gdy wspólnicy wyraźnie tak postanowili w umowie spółki, gdy wspólnicy nie określili w umowie spółki czasu trwania spółki (zob. art. 25 pkt 4), a także wtedy, gdy wspólnicy zawarli umowę spółki na czas życia wspólnika (art. 61 § 2). Niestety nie wskazała Pani w swoim pytaniu, czy umowa spółki została zawarta na czas nieoznaczony, ale poczytuję, że w związku z zapisem o wypowiedzeniu umowy spółki, Państwa spółka jest zawarta na czas nieoznaczony.

 

Zgodnie więc z regulacją ustawową, wspólnik powinien dokonać wypowiedzenia umowy spółki jawnej zawartej na czas nieoznaczony najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego (art. 61 § 1). Co do zasady, w braku odmiennej regulacji, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, co oznacza, że w takim przypadku wypowiedzenie umowy spółki powinno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

 

Wypowiedzenia umowy spółki wspólnik powinien dokonać w formie pisemnego oświadczenia, które powinien złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (art. 61 § 3). Zgodnie z wyrokiem SA w Poznaniu z 20.5.2008 r. (sygn. akt I ACa 316/08): „wypowiedzenie umowy, jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawokształtującym, nie może być złożone z zastrzeżeniem warunku w rozumieniu art. 89 KC. Pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z istotą tego rodzaju czynności prawnej, której celem jest definitywne uregulowanie łączącego strony stosunku prawnego”. Wypowiedzenie umowy spółki jawnej pod warunkiem jest niedopuszczalne (wyrok SN z 29.4.2009 r., sygn. akt II CSK 614/08). Przepis art. 62 § 3 stanowi, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki jawnej powinno zostać złożone w formie pisemnej. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do wszystkich wspólników albo wspólnika reprezentującego spółkę w taki sposób, że możliwe było zapoznanie się z jego treścią (art. 61 Kodeksu cywilnego). Od tego momentu wspólnik jest związany złożonym przez siebie oświadczeniem woli. Dlatego też, nawet w przypadku awizacji przesyłki, przesyłkę uważa się za doręczoną.

 

Z uwagi na powyższe nie musi Pani prosić o zgodę wspólnika, bowiem czynność wypowiedzenia jest czynnością jednostronną – jak wskazałam powyżej. Wypowiedzenie stanowi jednostronną czynność prawną wspólnika. Uprawnienie wspólnika do wypowiedzenia umowy należy do praw kształtujących. Wystarczy, iż złoży Pani pisemne oświadczenie woli o wystąpieniu i wyśle je do wspólnika. Najlepiej, jeżeli wysyłka nastąpi listem poleconym, gdyż nawet w przypadku tzw. awizo przesyłkę poczytuję się za doręczoną, a więc od tego momentu biegnie wypowiedzenie.

 

Z uwagi także na stosunkowo deklaratywny charakter przepisu jest Pani związana terminem wypowiedzenia wskazanym w umowie spółki. Mając powyższe na uwadze, może Pani jak najbardziej wystąpić z przedmiotowej spółki i nie musi Pani uzyskać do tego zgody wspólnika – wystarczy, iż złoży Pani oświadczenie i zachowa termin wypowiedzenia.

 

Natomiast co do zbycia udziałów np. w formie darowizny, to zaznaczam, iż spółka jawna jako spółka osobowa, co do zasady nie posiada materialnych udziałów, bowiem udziałami jest ogół praw i obowiązków wspólnika. Zgodnie z treścią art. 10 § 1 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

 

Jeżeli więc umowa Państwa spółki na to nie pozwala, przekazanie udziałów jest bezwzględnie nieważne. Natomiast nawet w przypadku pozytywnego postanowienia spółki o zbyciu udziałów, zgodnie z § 2 powyższej regulacji ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 

Dlatego też, jeżeli inaczej w umowie spółki nie zostało stwierdzone, wspólnik musiałby wyrazić zgodę na taką zmianę wspólników. Z uwagi na powyższe konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami umowy.

 

Jednak uważam, iż z uwagi na napiętą sytuację ze wspólnikiem najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wystąpienie ze spółki. Spółka jawna to bowiem spółka osobowa, gdzie czynnik porozumienia wspólników jest kluczowy, dlatego wchodzenie do spółki nowego wspólnika, wbrew woli dotychczasowego, doprowadzić może jedynie do niepotrzebnych strat i nieporozumień.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Usunięcie wspólnika ze spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej chcieliby usunąć z niej jednego ze wspólników. Czy jeżeli sąd, w którym założą taką sprawę, wyda opinię pozytywną, to i tak będą musieli rozliczyć się z tym wspólnikiem? Czy taki pozew podpisują wszyscy wspólnicy, czy tylko ci, którzy chcą odwołania

Jak rozwiązać spółkę jawną?

Jest nas dwóch wspólników spółki jawnej z równymi wkładami i udziałami. Chciałbym wystąpić ze spółki i otworzyć własną firmę. Jak zrobić to najkorzystniej, mając również na uwadze fiskusa? I drugie pytanie: zwróciłem uwagę, że umowa naszej spółki nic nie mówi o podziale

Szanse na uzyskanie dotacji unijnych przez spółkę

Utworzyliśmy właśnie spółkę jawną (NIP dostaliśmy końcem poprzedniego miesiąca). Czy jest szansa na jakieś dotacje z Unii? Jeśli tak, to jakie – prosimy o szczegóły? Spółka powstała na bazie istniejących już od kilku lat firm.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »