.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Zawarłam umowę najmu okazjonalnego na czas określony. W umowie nie ma wzmianki o okresie wypowiedzenia o wypowiedzeniu umowy przez najemcę, tylko jest wzmianka o wypowiedzeniu przez wynajmującego. Czy mogę wypowiedzieć taka umowę? Dodam, że nie pracuję i dostałam propozycje wyjazdu za granicę do rodziny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Umowa najmu na czas oznaczony

Nie przesłała Pani zawartej umowy, jeżeli jednak tak jak Pani wskazała, przedmiotowa umowa najmu została zawarta na czas oznaczony i nie zawiera możliwości jej wypowiedzenia, to niestety nie może jej Pani skutecznie wypowiedzieć.

 

Jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony i niestety nie zawiera możliwości rozwiązania umowy przed czasem, to w myśl art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie – powodując, iż umowy nie da się wypowiedzieć.

 

Jeżeli więc umowa nie obejmuje po Pani stronie możliwości wypowiedzenia, umowy takiej nie da się wypowiedzieć

Wady lokalu

Istnieje jednak pewna możliwość, na podstawie której może dojść do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 682 Kodeksu cywilnego jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Z uwagi na powyższe wskazuję, iż mimo niemożności wypowiedzenia umowy terminowej, to w przypadku wad rzeczy najętej, ustawodawca przewidział taką możliwość.

 

Zgodnie z wyrokiem SN „stan zagrożenia życia lub mienia osób zamieszkujących budynek to – zarówno w świetle przepisów prawa budowlanego, jak i prawa lokalowego z 1974 r. - nie tylko stan polegający na tym, że budynek jest zagrożony bezpośrednio w swym fizycznym istnieniu, ale także stan wynikający z zagrożenia życia na skutek warunków antysanitarnych, jak i nadmierne zawilgocenie i zagrzybienie, których nie usuwa się przez okres kilkuletni” (sygn. akt II CR 199/74).

 

Przepis art. 682 uprawnia najemcę do wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli wady lokalu zagrażają zdrowiu najemcy, jego domowników lub osób u niego zatrudnionych, i to nawet wtedy, gdy najemca w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Wystarczający jest tu stan zagrożenia zdrowia, a nie wystąpienie choroby będącej następstwem istnienia wady lokalu.

 

Wadami, o których mowa w art. 682, są w szczególności: zawilgocenie, zagrzybienie, niebezpieczeństwo zawalenia się ściany, sufitu lub całego budynku oraz zagrażające zdrowiu oddziaływanie sąsiednich lokali lub nieruchomości (zob. F. Błahuta, w: Komentarz, t. II, s. 1479). Z uwagi na powyższe, jeżeli w lokalu występują powyższe wady, może Pani wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli nie, to niestety umowy na czas określony nie można wypowiedzieć, jeżeli umowa nie przewiduje takiej możliwości – proszę więc spróbować porozumieć się z wynajmującym.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl