.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie po złożeniu podania o urlop wychowawczy

Posiadam umowę na czas nie określony. Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym zaległym, wcześniej byłam na rocznym urlopie macierzyńskim. Dnia 20.02 złożyłam podanie do pracodawcy o roczny urlop wychowawczy na dziecko od dnia 12.03. Następnego dnia okazało się, że w mojej skrzynce pocztowej znajduje się list polecony sprzed ponad tygodnia z wypowiedzeniem umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia – z powodu likwidacji stanowiska. Nie składałam żadnego podpisu, nie doręczono mi go osobiście. Czy w tej sytuacji mam jakąś szansę na urlop wychowawczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie po złożeniu podania o urlop wychowawczy

Rozwiązanie umowy z pracownicą

Zacznę od pierwszej istotnej informacji – urlop wychowawczy to nie jest przeszkoda do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Zatem niezależnie od tego, czy złożyła Pani wniosek taki urlop, czy nie – pracodawca ma prawo rozwiązać z Panią umowę. Pytanie tylko, czy zrobił to skutecznie.

Skuteczne rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, które jest skuteczne nie z chwilą jego złożenia, ale z chwilą, w jakiej odbiorca mógł się z treścią tego oświadczenia zapoznać. Od tego momentu zaczyna biec termin wypowiedzenia.

Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska

Pani zapoznała się z oświadczeniem w dniu, kiedy była Pani na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Zatem tak złożone wypowiedzenie nie może zostać uznane za złożone skutecznie. Jednak w Pani przypadku mamy jeszcze do czynienia z dodatkową okolicznością. Wypowiedzenie związane jest z likwidacją stanowiska, a zatem z przyczyn dotyczących pracodawcy. Przepisu art. 41  nie stosuje się w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy ani też w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. Takim przepisem jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która stanowi między innymi, że jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ta ustawa ma zastosowanie nie tylko do zwolnień grupowych ale także indywidualnych w określonych sytuacjach. W każdym razie w chwili obecnej Pani przebywa na zwykłym urlopie zatem z oświadczeniem woli o wypowiedzeniu pracodawca powinien zaczekać do Pani powrotu ze zwykłego urlopu. Po rozpoczęciu urlopu wychowawczego może już Pani zwolnić, ponieważ ten urlop jest dłuższy niż 3 miesiące.

 

Zatem w chwili obecnej, w mojej ocenie, nie możemy mówić o skutecznym złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, bowiem uczyniono to podczas Pani zwykłego urlopu wypoczynkowego. Nie liczy się bowiem sam fakt złożenia oświadczenia, ale data, w której pracownik mógł się zapoznać z treścią oświadczenia.

Znalezienie wypowiedzenia w skrzynce pocztowej

Jeśli chodzi o skuteczność oświadczenia złożonego w sposób, o jakim Pani pisze, to wysłanie listu poleconego jest właściwa formą. Oczywiście w przypadku kwestionowania przez Panią czy pracodawcę daty zapoznania się z oświadczeniem lub w ogóle dotarcia do Pani oświadczenia, pojawi się kwestia natury dowodowej. Pracodawca nie będzie miał łatwego zadania, by udowodnić, że otrzymała Pani korespondencję w określonej dacie, skoro nie ma awiza (wówczas po prostu liczy się 14 dni od awiza jako termin skutecznego doręczenia). 

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl