.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie po złożeniu podania o urlop wychowawczy

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 18.04.2022 • Zaktualizowane: 18.04.2022

Posiadam umowę na czas nie określony. Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym zaległym, wcześniej byłam na rocznym urlopie macierzyńskim. Dnia 20.02 złożyłam podanie do pracodawcy o roczny urlop wychowawczy na dziecko od dnia 12.03. Następnego dnia okazało się, że w mojej skrzynce pocztowej znajduje się list polecony sprzed ponad tygodnia z wypowiedzeniem umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia – z powodu likwidacji stanowiska. Nie składałam żadnego podpisu, nie doręczono mi go osobiście. Czy w tej sytuacji mam jakąś szansę na urlop wychowawczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie po złożeniu podania o urlop wychowawczy

Rozwiązanie umowy z pracownicą

Zacznę od pierwszej istotnej informacji – urlop wychowawczy to nie jest przeszkoda do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Zatem niezależnie od tego, czy złożyła Pani wniosek taki urlop, czy nie – pracodawca ma prawo rozwiązać z Panią umowę. Pytanie tylko, czy zrobił to skutecznie.

Skuteczne rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, które jest skuteczne nie z chwilą jego złożenia, ale z chwilą, w jakiej odbiorca mógł się z treścią tego oświadczenia zapoznać. Od tego momentu zaczyna biec termin wypowiedzenia.

Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska

Pani zapoznała się z oświadczeniem w dniu, kiedy była Pani na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Zatem tak złożone wypowiedzenie nie może zostać uznane za złożone skutecznie. Jednak w Pani przypadku mamy jeszcze do czynienia z dodatkową okolicznością. Wypowiedzenie związane jest z likwidacją stanowiska, a zatem z przyczyn dotyczących pracodawcy. Przepisu art. 41  nie stosuje się w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy ani też w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. Takim przepisem jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która stanowi między innymi, że jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ta ustawa ma zastosowanie nie tylko do zwolnień grupowych ale także indywidualnych w określonych sytuacjach. W każdym razie w chwili obecnej Pani przebywa na zwykłym urlopie zatem z oświadczeniem woli o wypowiedzeniu pracodawca powinien zaczekać do Pani powrotu ze zwykłego urlopu. Po rozpoczęciu urlopu wychowawczego może już Pani zwolnić, ponieważ ten urlop jest dłuższy niż 3 miesiące.

 

Zatem w chwili obecnej, w mojej ocenie, nie możemy mówić o skutecznym złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, bowiem uczyniono to podczas Pani zwykłego urlopu wypoczynkowego. Nie liczy się bowiem sam fakt złożenia oświadczenia, ale data, w której pracownik mógł się zapoznać z treścią oświadczenia.

Znalezienie wypowiedzenia w skrzynce pocztowej

Jeśli chodzi o skuteczność oświadczenia złożonego w sposób, o jakim Pani pisze, to wysłanie listu poleconego jest właściwa formą. Oczywiście w przypadku kwestionowania przez Panią czy pracodawcę daty zapoznania się z oświadczeniem lub w ogóle dotarcia do Pani oświadczenia, pojawi się kwestia natury dowodowej. Pracodawca nie będzie miał łatwego zadania, by udowodnić, że otrzymała Pani korespondencję w określonej dacie, skoro nie ma awiza (wówczas po prostu liczy się 14 dni od awiza jako termin skutecznego doręczenia). 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl