Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie najmu przez nowego nabywcę nieruchomości

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 04.08.2019

Jestem w trakcie zakupu nieruchomości. Zbywca nieruchomości podpisał umowę najmu, która była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną. Ale nieruchomość nie została najemcy jeszcze wydana. Czy ja jako nowy nabywca mogę wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie najmu przez nowego nabywcę nieruchomości

Fot. Fotolia

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące prawa wypowiedzenia przez nowego nabywcę nieruchomości umowy najmu zawartej na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną informuje, iż zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy, z tym, że przysługuje mu szczególne uprawnienie wypowiedzenia najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, także w sytuacji, gdy najem był zawarty na czas oznaczony. Jednakże należy wskazać, iż to uprawnienie zostało wyłączone w dwóch przypadkach, w których to najemca ma zapewnioną ochronę zupełną. Ma to miejsce, po pierwsze w sytuacji, gdy rzecz została wydana najemcy, a umowę zawarto w formie pisemnej z datą pewną oraz po drugie w razie wpisu prawa najmu do księgi wieczystej, który nastąpił przed momentem zbycia przedmiotu najmu.

 

W opisanym przez Pana stanie faktycznym wskazał Pan, iż umowa najmu została zawarta z obecnym właścicielem na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej z datą pewną, ale nie została wydana najemcy, co oznacza, że nie zostały spełnione wszystkie kodeksowe przesłanki nadające pełną ochronę najemcy. Wobec niniejszego według mojej oceny należy wskazać, iż niewątpliwie przysługuje Panu uprawnienie do wypowiedzenia wyżej wskazanej umowy najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Poniżej przedstawiam sposób uregulowania przez kodeks cywilny ustawowych terminów wypowiedzenia umowy najmu. Ustawowe terminy wypowiedzenia umowy najmy zostały zawarte w art. 673 § 2, tj.:

 

  • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;

  • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

  • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu -– na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

 

Mam świadomość, że zagadnienie jest dość szerokie i problematyczne, dlatego w przypadku dalszych wątpliwości i niejasności proszę o kontakt.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus siedem =

»Podobne materiały

Znowu ktoś inny dostał awans – jak bronić się przed dyskryminacją w zatrudnieniu?

4 lata temu zostałam zatrudniona na cały etat do sklepu jako sprzedawca. Pracowały tam trzy osoby włącznie ze mną. Po jakimś czasie przyjęta została czwarta osoba. Po kilku miesiącach dostałam pismo od dyrekcji, że albo podpisuję umowę na 3/4 etatu, albo się zwalniam, wtedy przyjęłam 3/4. Później od

 

Wykupione mieszkanie komunalne a zachowek

Moja mama zmarła 10 lat temu. Była głównym najemcą mieszkania komunalnego. W mieszkaniu tym zameldowana była moja siostra, która po śmierci mamy wykupiła je na własność. O niczym nie informując mnie oraz brata, w tym roku siostra mieszkanie to sprzedała. Czy w takim wypadku mamy prawo ubiegać się o

 

Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty za mienie zabużańskie

Czy mogę uniknąć podatku od przekazania przelewem przez mamę i ciotkę (jako spadkobierców) rekompensaty za mienie zabużańskie? Urząd skarbowy twierdzi, że nie.

 

Podjęcie nowej pracy na zwolnieniu lekarskim a kontrola ZUS

Od 4 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudniana. Do dzisiaj nie mam wypłaconych świadczeń z powodu kontroli ZUS-u dotyczącej istnienia stosunku pracy i kontroli zwolnienia. Ostatnie zwolnienie kończy mi się za 3 dni. Wynika z tego, że od listopada jestem bez środków do życia. Zac

 

3-miesięczne wypowiedzenie umowy najmu

Jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuję umową najmu okazjonalnego. Umowa jest przedłużona na kolejny rok. Jej zapisy umożliwiają wypowiedzenie jej z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Chcę wypowiedzieć umowę i zamieszkać we własnym mieszkaniu. Czy jest to możliwe?

 

Odmowa podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez wynajmującego

Na prośbę najemcy zgadzam się rozwiązać z nim wcześniej umowę najmu. Lokator jednak odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Co mam zrobić w tej sytuacji?

 

Niezgodność opisu mieszkania ze stanem faktycznym a rozwiązanie umowy najmu

Córka wynajęła mieszkanie na czas określony (10 miesięcy), w umowie najmu nie ma zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron. Wynajmujący poinformował nas, że w mieszkaniu nie ma grzejników, ale biegną rury ciepłownicze i one w zupełności ogrzewają mieszkanie w okresie grzewc

 

Małżeństwo między krewnymi

Okazało się, że mój narzeczony i ja jesteśmy spokrewnieni: mój dziadek i jego matka byli rodzeństwem, a więc mój pradziadek (a dziadek narzeczonego) to nasz wspólny krewny. Czy małżeństwo między krewnymi tego stopnia jest zabronione?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »