.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypłata odprawy pośmiertnej

Pracodawca ubezpieczył pracowników w PZU (polisa grupowego ubezpieczenia pracowniczego, typ „P”). Składki potrąca poszczególnym pracownikom i przekazuje przelewem do ubezpieczyciela raz w miesiącu. W związku ze śmiercią pracownika jego żona i córki otrzymały z tej polisy odszkodowanie, które przewyższa wartość odprawy należnej od zakładu pracy. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według art. 93 § 1 i § 2 Kodeksu pracy (K.p.):

 

„§ 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

 

§ 2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat”.

 

Jednocześnie w § 7 cytowanego przepisu ustalono wyłączenie obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z przepisami K.p. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

 

Kluczowy dla Pani pytania jest zapis art. 93 § 7 K.p.: „jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie”, co oznacza, że ubezpieczającym, a zatem płacącym składki, ma być pracodawca. Sytuacja ta nie dotyczy przypadków, gdy to pracownicy przystępują do funkcjonującego w zakładzie pracy ubezpieczenia grupowego, a składki opłacane są z ich wynagrodzeń (de facto sami siebie ubezpieczają). W zakładach pracy funkcjonują ubezpieczenia grupowe na życie, do których przystępują pracownicy po złożeniu imiennej deklaracji wraz ze zgodą na potrącanie składki z wynagrodzenia i to nie jest sytuacja zwalniająca pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej.

 

Co do takich sytuacji wypowiedziało się Ministerstwo Pracy w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów. Wyjaśniło wówczas, że przepisy art. 93 § 7 K.p. nie obejmują sytuacji, gdy pracodawca zawarł z zakładem umowę o tzw. ubezpieczenie grupowe pracowników, w ramach którego oni dobrowolnie deklarują wysokość wpłacanych składek, a te są potrącane z wynagrodzenia.

Zatem w sytuacji przez Panią opisanej pracodawca zobowiązany jest wypłacić stosowną odprawę. W przypadku odmowy sprawę należy skierować do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl