Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata za urlop niewykorzystany z powodu choroby

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.09.2017

Sprawa dotyczy wypłaty za urlop niewykorzystany z powodu choroby. Jestem wychowawcą placówki oświatowej nieferyjnej, zatrudnionym przez mianowanie. Po wylewie przebywałem na zasiłku chorobowym, a po wykorzystaniu wszystkich 182 dni zasiłku – przebywałem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Po uznaniu przez lekarz medycyny pracy za niezdolnego do pracy na zajmowanym stanowisku otrzymałem wypowiedzenie z końcem czerwca. W dniu zachorowania do wykorzystania miałem 31 dni kalendarzowych urlopu za 2015 r. Dyrektor placówki twierdzi, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop należny jest tylko za 35 dni roboczych, powołuje się na zapis art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela. Czy tak jest rzeczywiście, skoro za czas zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego również należy się urlop? Czy zapis art. 66 ust. 2 dotyczy tylko konkretnego roku szkolnego, czy całego okresu, za który nie wykorzystano urlopu wypoczynkowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela „w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli placówek nieferyjnych”.

 

Urlop nauczycieli placówek nieferyjnych wynosi 35 dni w danym roku kalendarzowym. Komentowany przepis dotyczy każdego roku, w którym nauczyciel nie wykorzystał urlopu. Z powodu tego, że nauczyciele placówek nieferyjnych nie mają prawa do urlopu uzupełniającego – stosuje się do nich przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którym „jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) 21 powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

 

– pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy”.

 

Słowem, skoro nie wykorzystał Pan urlopu wcześniej, miał Pan prawo wykorzystać go później. A skoro nie zrobił Pan tego z powodu zakończenia stosunku pracy – pracodawca wypłaca Panu ekwiwalent za cały niewykorzystany urlop – także ten z lat poprzednich.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »