Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata ekwiwalentu za urlop zamiast pójścia na urlop

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.10.2017

Mam umowę o pracę na czas określony, wygasa ona za 2 miesiące. Od prawie 3 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim, które kończy mi się z końcem tego miesiąca. Przysługuje mi 14 dni urlopu. W związku z tym, że pracuje u nas mniej niż 20 pracowników, wypłacono nam w ubiegłym roku świadczenie urlopowe. Pracodawca powiedział, że nie pójdę na urlop, tylko wypłaci mi ekwiwalent. Obawiam się, że stracę świadczenie urlopowe. Czy mogę odmówić ekwiwalentu i iść na urlop? Co w takim wypadku jest korzystniejsze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, pracownik powinien wykorzystywać urlop w naturze w roku, w którym nabył do niego prawo. Jednak zgodnie z art. 171 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502; dalej „K.p.”) – w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego powstaje zatem w sytuacji niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Bez znaczenia jest przy tym przyczyna niezrealizowania urlopu wypoczynkowego w naturze, taka jak nieudzielanie urlopu pracownikowi przez pracodawcę czy fakultatywne, a nawet obligatoryjne przesunięcie terminu wykorzystania urlopu.

 

Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi co do zasady zgodnie z planem urlopów. Jeśli w czasie przewidzianym w planie urlopów pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu, powinien to zrobić później – nie później niż do końca września roku kolejnego. Jeśli jednak pracownikowi temu kończy się w trakcie roku umowa o pracę – pracodawca ma prawo nie wyrażać zgody na wykorzystanie urlopu, tylko wypłacić ekwiwalent.

 

Słowem – jeśli pracodawca nie udziela Pani teraz urlopu, a umowa kończy się za miesiąc, pracodawca ma prawo wypłacić Pani ekwiwalent niezależnie od tego, że wolałaby Pani wykorzystać przysługujący jej urlop.

 

Co do drugie części Pani pytania: Jeżeli dostanie Pani ekwiwalent za urlop, nie otrzyma świadczenia urlopowego, ponieważ to świadczenie przysługuje wyłącznie w sytuacji faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika w wymiarze określonym w ustawie o ZFŚS.

 

Sformułowanie użyte w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – „pracownikowi korzystającemu (…) z urlopu wypoczynkowego” – jednoznacznie wskazuje przesłanki do wypłaty świadczenia urlopowego. Przysługuje ono wyłącznie w przypadku faktycznego korzystania z urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze.

 

Ustanie stosunku pracy i niewykorzystanie z tego powodu urlopu wypoczynkowego przez pracownika nie obliguje pracodawcy do wypłaty świadczenia urlopowego nawet w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w wymiarze pozwalającym na uzyskanie świadczenia urlopowego w razie korzystania z urlopu wypoczynkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus I =

»Podobne materiały

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?

 

Zasiłek macierzyński z dwóch stosunków pracy

W firmie A byłam zatrudniona od połowy 2005 r. Po dwóch latach przeszłam na urlop bezpłatny. W tym czasie podjęłam pracę w firmie B. Pod koniec 2009 r. urodziłam dziecko – z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy w firmie B. Zaświadczenie o porodzie przedstawił

 

Działalność gospodarcza założona podczas urlopu macierzyńskiego

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy kosztem założenia działalności jest też składka chorobowa wpłacana do ZUS?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »