Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata dodatku urlopowego dla pracowników

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.06.2020

Zbliża się okres urlopowy i będziemy wypłacać pracownikom dodatki urlopowe (firma zatrudnia 11 osób). W zeszłym roku wypłacaliśmy ok. 900 zł. Słyszałem, że ta kwota może być niższa. Interesuje mnie, czy są jakieś widełki i czy trzeba było wcześniej powiadomić o tym pracowników. Wiem, że w przypadku rezygnacji z tego „dodatku” trzeba powiadomić pracowników.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata dodatku urlopowego dla pracowników

Zmiana warunków wynagrodzenia

Dość ciekawy system wynagradzania. Ustne ustalenia, co prawda, są dopuszczone przez prawo, ale lepiej byłoby zawrzeć to choćby w regulaminie wynagradzania. Art. 29 § 4 Kodeksu pracy jednoznacznie wymaga formy pisemnej dla dokonania zmiany warunków umowy o pracę, to jednak nie ma ona innego rygoru poza dowodowym. Przepis ten nie przewiduje bowiem nieważności czy bezskuteczności czynności dokonanych ustnie.

 

Porozumienie stron co do zmiany warunków wynagrodzenia można zawrzeć także poprzez czynności dorozumiane. Wielokrotnie potwierdzał to SN m.in. w wyroku z 25 lutego 2009 r. (sygn. akt II PK 176/08), 20 sierpnia 1997 r. (sygn. akt I PKN 232/97) i 27 lipca 2011 r. (sygn. akt II PK 29/11).

 

Państwo tak zrobiliście, wprowadzając wynagrodzenie urlopowe. Stało się poniekąd częścią świadczeń pracowniczych. Na podstawie ustnej umowy, ale jednak.

 

Zgodnie z art. 21413 § 2 Kodeksu pracy postanowienia regulaminu mniej korzystne niż dotychczas dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Na konieczność wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy wskazał również Główny Inspektorat Pracy.

 

Zmniejszenie wynagrodzenia urlopowego

Teraz aby to zmienić, zasadniczo należy zmienić warunki umowy w zakresie wynagradzania – najlepiej aneksem. Można potraktować kwotę 900 zł gruszkowego jako premię pracodawcy czy dofinansowanie do urlopu – i wprowadzić na piśmie pracownikom porozumienie co do wypłacanej kwoty – np. na 500 zł, uświadamiając ich, że jeśli nie wyrażą zgody na zmianę, konieczne będzie wypowiedzenie zmieniające, które może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy, lub ustnie ustalić niższą kwotę.

 

Zgodnie z art. 42 § 1 przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy wynikających z umowy.

 

Jak się wycofać z dodatkowych świadczeń dla pracowników?

Zasadniczo pracownicy muszą zdać sobie sprawę, że pracodawca w ogóle nie musi – na podstawie Kodeksu pracy – wypłacać gruszkowego. Są to dodatkowe świadczenia, w tym wypadku ustalone ustnie. Można je więc co do zasady ustnie zmienić.

Aczkolwiek jest to zmiana na niekorzyść pracownika i może oprzeć się o sąd – mam nadzieję, że jest to skrajny przypadek i nie ma w firmie tak konfliktowych osób.

 

Ma Pan więc dwa wyjścia – porozumienie co do zmiany gruszkowego podpisane z pracownikami ustne lub najlepiej pisemne, ewentualnie zgodnie z przepisami – aneks albo wypowiedzenie zmieniające dla opornych na zmiany pracowników.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 5 =

»Podobne materiały

Wynagrodzenie za pracę i potwierdzenie wypłaty

Umowa z pewnym pracownikiem uległa rozwiązaniu pół roku temu. Ostatnie wynagrodzenie pracownik odebrał, ale nie podpisał wydruku z kadr (akurat go nie miałam pod ręką). Mam to zaznaczone w raporcie kasowym i spisałam z sekretarką oświadczenie. Teraz pracownik żąda „zaległej” wypłaty. Co

 

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?

Jakie są obowiązki zakładu pracy wobec żony i córki pracownika, który zginął podczas pełnienia obowiązków służbowych? Komu przysługuje odprawa pośmiertna? Pracownik miał w chwili śmierci 43 lata.  

 

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Planuję złożyć do sądu pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Mój pracodawca zalega już 5 miesięcy z wypłatą pensji, nie reaguje na pisemne wezwanie do dokonania przelewu, mimo że wyznaczyłam mu dodatkową datę. W firmie nadal pracuję, nie ma ona problemów finansowych. Czy mogę złożyć pozew w Pozna

 

Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia

Zostałam zwolniona z pracy. Moje wynagrodzenie wynosiło ok. 1600 zł. Doszło do dziwnej sytuacji, ponieważ za ostatni miesiąc pracy dostałam pensję w wysokości 3800 zł. Wykonywałam wtedy dodatkową pracę i wiedziałam, że dostanę dodatek do wynagrodzenia. Nie sądziłam jednak, że będzie to taka kwo

 

Służebność przejazdu i przechodu

Kilkanaście lat temu został spisany akt notarialny, w którym ustanowiono nieodpłatną służebność przejazdu i przechodu przez moją działkę na rzecz mojej siostry (właścicielki działki sąsiedniej). Od trzech lat mąż mojej siostry prowadzi biuro projektowe w swoim domu. Klienci szwagra stale przejeżdżaj

 

Zarzut niewłaściwości sądu w sprzeciwie od nakazu zapłaty

Czy w trakcie postępowania cywilnego po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty można złożyć wniosek o przeniesie do właściwego sądu? Otrzymałem nakaz w postępowaniu upominawczym, od którego się odwołałem. W sprzeciwie nie podniosłem zarzutu niewłaściwości sądu. Sprawa toczy się w normalnym trybie &n

 

Uciążliwy remont sąsiada - do której godziny można wykonywać prace remontowe?

Już czwarty miesiąc sąsiad prowadzi uciążliwy remont mieszkania. Do której godziny może prowadzić głośne prace typu wiercenie, kucie, cięcie – w dni powszednie i w dni wolne: sobota, niedziela? Czy przepisy regulują, że prace te mogą być wykonywane do godziny 20:00 i tylko w dni powszednie? Są

 

Spadek w Polsce dla polskiego rezydenta w UK

Jestem obywatelka Polski, od 5 lat jestem rezydentem w UK. Tutaj tez rozliczam podatki z pracy. Czy spadek otrzymany w Polsce, który jest zwolniony z podatku dochodowego w Polsce, podlega opodatkowaniu w UK? Czy trzeba składać deklarację w Polskim US, czy zgodnie z rezydentura podatkowa tylko w UK?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »