.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypis z księgi wieczystej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 14.04.2014

Moja matka, siostra i ja stałyśmy się właścicielkami nieruchomości (gospodarstwa rolnego). Część nieruchomości nabyłyśmy w drodze zasiedzenia, a część w drodze dziedziczenia (orzeczenia sądowe przesyłam w załączniku). Chcemy sprzedać gospodarstwo. Jest prowadzona księga wieczysta (numer przesyłam w załączniku). Czy na podstawie księgi wieczystej trzeba sporządzić akt własności nieruchomości? A może sam wypis z księgi wieczystej wystarczy, aby legalnie sprzedać nieruchomość? Dodam, że każda z nas mieszka w innej miejscowości. Czy można sporządzić pełnomocnictwo, dzięki któremu jedna osoba będzie mogła dokonać sprzedaży w imieniu wszystkich współwłaścicieli? Jeśli tak, to w jakiej formie powinno być sporządzone pełnomocnictwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mamy do czynienia ze współwłasnością nieruchomości w oparciu o orzeczenia sądowe (spadkobranie, zasiedzenie). Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta.

 

Według art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

 

„Art. 1. 1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości”.

 

Natomiast art. 3 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi:

 

„Art. 3. 1. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym”.

 

We wskazanej księdze wieczystej ujawnione są prawa wynikające z przesłanych przez Panią orzeczeń sądowych. Wskazane są osoby współwłaścicieli oraz posiadane przez nich udziały we współwłasności.

 

W istniejącym stanie prawnym i faktycznym nie ma potrzeby sporządzania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów potwierdzających prawa własności (współwłasności) gospodarstwa (nieruchomości).

 

Wypis z księgi wieczystej jest wystarczającym dowodem na potwierdzenie prawa do nieruchomości wpisanej do danej księgi wieczystej.

 

Do sprzedaży konieczny będzie wypis z księgi wieczystej celem potwierdzenia osób współwłaścicieli (ich praw do tejże nieruchomości) jako uprawnionych do zbycia.

 

W obecnym stanie faktycznym i prawnym ujawnionym w KW do sprzedaży nie są potrzebne orzeczenia sądowe, na podstawie których wpisano współwłaścicieli do księgi wieczystej.

 

Możliwe jest działanie jednego współwłaściciela w imieniu własnym oraz pozostałych współwłaścicieli. Wymagałoby to jednak sporządzenia przez pozostałych współwłaścicieli notarialnego pełnomocnictwa, np. dla Pani. Z treści pełnomocnictwa powinna wynikać co najmniej możliwość zbycia określonej nieruchomości (udziału w niej) na warunkach, jakie uzna Pani za stosowne, prawo do odbioru świadczenia od strony przeciwnej.

 

Przy formułowaniu pełnomocnictwa pomocny będzie notariusz.

 

Zwykłe pełnomocnictwo (tylko pisemne) nie pozwoli pełnomocnikowi zbyć nieruchomości w imieniu współwłaściciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »