Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek przy pracy a brak ważnej umowy zmarłego pracownika

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 04.03.2011

Miesiąc temu moja mama miała wypadek przy pracy, wskutek którego zmarła. Pracodawca zeznał policjantowi, że miał z mamą podpisaną umowę. W rzeczywistości z pracodawcą łączyły mamę tylko ustne ustalenia. Teraz chce on jednak, by ktoś z rodziny podpisał się w imieniu mamy na przygotowanej umowie. Czy wypadek bez tej umowy zostanie uznany za wypadek przy pracy? Czy powinniśmy podpisać dokument?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jednorazowe odszkodowanie otrzymują członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy.

 

Przesłanką roszczenia jest mająca związek z wykonywana pracą śmierć pracownika podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia wypadkowego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 13. tej ustawy „obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku”.

 

Zgodnie z art. 11 Kodeksu pracy „nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika”.

 

Następnie art. 29 § 2 stanowi, że umowa powinna zostać zawarta na piśmie, może być jednak zawarta również w formie ustnej – „jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”.

 

Takie samo stanowisko zajmuje doktryna. W komentarzu do art. 11 Kodeksu pracy (R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, LEX 2009) komentatorzy piszą:

 

„Złożenie oświadczenia woli, o którym mowa w art. 11, do swej ważności nie wymaga formy pisemnej i może być złożone również w sposób »konkludentny« (per facta concludentia), tj. w sposób wskazujący na wolę nawiązania stosunku pracy. W tych wypadkach stosuje się odpowiednio – zgodnie z art. 300 – przepis art. 60 k.c., według którego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w dostateczny sposób. Wystarczy np. dopuszczenie danej osoby do określonej pracy i podjęcie przez nią wykonywania tej pracy”.

 

Pracodawca, który nie potwierdzi pracownikowi warunków pracy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, podlega karze grzywny.

 

Zgodnie z art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy „kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys.” – rozumiem więc, iż pracodawcy zależy na podpisaniu (rzekomej) umowy ze zmarłą mamą.

 

Reasumując, jeżeli Pańska mama wykonywała pracę odpowiadającą swoim charakterem stosunkowi pracy, tj. wykonywaną w określonym przez pracodawcę miejscu i pod jego zwierzchnictwem, to mimo braku podpisania umowy należy uznać, że mama na podstawie umowy ustnej i przez sam fakt wykonywania pracy nawiązała stosunek pracy, a w związku z tym podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Jej rodzina ma więc prawo do odszkodowania na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Sfałszowanie cudzego podpisu na umowie o pracę oznacza sfałszowanie dokumentu, ponieważ podpis jest jego istotnym elementem. Zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dwa =

»Podobne materiały

Odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego

Mój kuzyn uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy. Lekarz napisał, że miało to miejsce po spożyciu alkoholu. Jednak nie było badania na zawartość alkoholu we krwi. Czy kuzyn może ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego? Jakich konsekwencji powinien się spodziewać w związku z wypadk

Wypadek przy pracy

Ostatnio zemdlałam w pracy. Wezwani na pomoc lekarze stwierdzili blok serca; w efekcie wszczepiono mi rozrusznik. Czy to zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy?

Zobowiązania firmy wobec niedoszłego pracownika

Prowadzę niewielkie przedsiębiorstwo; kilka tygodni temu przeprowadzałem rekrutację na nowe stanowisko, każdemu pracownikowi pokazywałem pomieszczenia firmowe. W trakcie jednego z takich „obchodów” jeden z kandydatów potknął się na schodach i uszkodził sobie kostkę. Następnego dnia poinf
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »