.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek podczas wyprzedzania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.07.2015

Miałem wypadek drogowy z udziałem ciągnika. Wyprzedzałem pojazd, który nagle wykonał manewr skrętu w lewo na drogę polną – bez kierunkowskazu. Kierujący ciągnikiem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdem, zostały mu zabrane z powodu alkoholu. Nikt nie był pijany podczas tego zdarzenia. Droga nie miała żadnych znaków poziomych, ani pionowych dotyczących skrętu. Był to długi prosty odcinek bez zakazu wyprzedzania. Policjant orzekł współwinę. Nie zgadzam się z tym i sprawa została skierowana do sądu. Jak się bronić? Czego mogę się spodziewać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej w skrócie K.w.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż był Pan uczestnikiem zdarzenia drogowego (kolizji) z ciągnikiem rolniczym. Jadąc na wysokości Pana pojazdu, kierujący ciągnikiem bez sygnalizacji dokonał manewru skrętu w drogę polną. Istotne jest, iż wzdłuż drogi nie było żadnych pionowych ani poziomych znaków, które by wskazywały na drogę podporządkowaną. Na skutek zdarzenia nikt nie doznał urazów. Kierujący ciągnikiem i Pan zostaliście poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale badanie nic nie wykazało. Kierujący ciągnikiem nie miał jednak prawa jazdy z uwagi na zatrzymanie za wcześniejsze kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

 

W mojej ocenie w przedmiotowej sytuacji zasadnym jest zwrócenie uwagi na art. 86 K.w. Dla odpowiedzialności z art. 86 konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003, „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

 

W chwili obecnej należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem czynności dokonywane w toku postępowania o wykroczenie mogą potrwać około kilku tygodni. W mojej ocenie z chwilą skierowania do sądu wniosku o ukaranie bądź wcześniej, jeżeli będzie ku temu okazja, zasadne będzie złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych na okoliczność dokładnego zrekonstruowania kolizji, której był Pan uczestnikiem. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Biegły nie ma określonego czasu na wydanie takiej opinii. Wszystko jest bowiem uzależnione od tego, czy zakres jego specjalizacji jest szeroki, czy też nie. W sytuacji dużych miast biegli co do zasady wydają opinię w przeciągu kilku miesięcy. Jeżeli biegły będzie bezpodstawnie uchylał się od wykonania opinii, sąd będzie mógł nałożyć na niego karę porządkową grzywny.

 

Jak podnosi się w literaturze „trzeba przy tym pamiętać, że nie da się przewidzieć ani unormować wszystkich sytuacji, jakie mogą zaistnieć w ruchu drogowym, ocena zachowań uczestników ruchu drogowego w każdym z takich przypadków powinna podlegać ocenie na podstawie ogólnej istoty zasad ostrożnego i rozważnego zachowania się, co podkreślił Sąd Najwyższy w swoim wyroku, stwierdzając, że reguły wynikające z istoty bezpieczeństwa w ruchu muszą być respektowane mimo braku przepisu (wyrok SN z dnia 30 maja 1995 r., III KRN 20/95, OSNKW 1995, nr 11–12, poz. 84)” (W. Jankowski, Komentarz do art. 86 Kodeksu wykroczeń, 2013.01.01)

 

W tym miejscu przytoczyć należy tezę wyrażoną przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lipca 1976 r., sygn. akt VI KRN 135/76, zgodnie z którą „każdy kierowca jest zobowiązany do prowadzenia pojazdu samochodowego z należytą ostrożnością, a więc do przedsiębrania takich czynności, które zgodnie ze sztuką i techniką prowadzenia pojazdów samochodowych są obiektywnie niezbędne do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także do powstrzymania się od czynności, które mogłyby to bezpieczeństwo zmniejszyć. Wiąże się z tym między innymi obowiązek bacznego i ciągłego obserwowania całej jezdni, zmniejszenia szybkości jazdy do bezpiecznej w warunkach ograniczonej widoczności (włącznie z całkowitym zaprzestaniem kontynuacji jazdy w razie utraty możliwości obserwacji jezdni), rezygnacji z wyprzedzania, omijania i wymijania innych uczestników ruchu drogowego w nie sprzyjających takim manewrom warunkach drogowych, a zwłaszcza powstrzymania się od używania napojów alkoholowych”.

 

Innymi słowy Pana zachowanie winno być oceniane z punku widzenia ewentualnej nienależytej oceny sytuacji mającej miejsce na drodze i zachowania kierującego ciągnikiem rolniczym. Winien Pan wskazywać na fakt, że wzdłuż drogi nie znajdowały się żadne znaki, które by wskazywały na skrzyżowanie drogi głównej, którą poruszał się Pan, z jakąkolwiek inną drogą podporządkowaną, że kierujący ciągnikiem rolniczym nie wykonywał żadnych ruchów, nakazujących przypuszczać, jakoby jego wolą będzie manewr skrętu.

 

Reasumując, w chwili obecnej konieczna jest dokładna ocena miejsca zdarzenia, gdyż w treści pytania wskazuje Pan wyłączenie na fakt, jakoby kierunkowskaz nie został włączony. Proszę spróbować ustalić, czy z miejsca zdarzenia został sporządzony szkic kolizji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton