Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek pracownika i kontrola ZUS

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.12.2019

4 miesiące temu w firmie budowlanej męża miał miejsce wypadek na budowie - młody chłopak spadł z rusztowania. Mąż, będąc pewnym, że chłopak jest na bezrobociu, chciał od razu wzywać karetkę, jednak wtedy dopiero chłopak się przyznał, że nie ma ubezpieczenia, bo go wyrzucili z bezrobocia. W związku z tym chłopaka zawieziono do domu i stamtąd wezwano pogotowie. Oficjalnie odnotowano, że w domu spadł z drabiny i połamał obie ręce. Mąż podpisał z nim umowę dwa dni wstecz, tylko że chłopak nie miał badań lekarskich. Umowa na czas próbny, pół etatu. Umowa wygasła, chłopak ma zasiłek chorobowy. Wczoraj mąż dostał zawiadomienie z ZUS-u o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia obowiązku podlegania pod ubezpieczenie przez tego chłopaka. Jakie są szanse na to że wyjaśnienia zostaną przyjęte przez ZUS i jakie mogą być konsekwencje prawne i finansowe, jeśli ZUS takich wyjaśnień nie przyjmie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypadek pracownika i kontrola ZUS

Fot. Fotolia

Ustalenie przez ZUS czy umowę o pracę była pozorna

Na początek w kilku słowach wyjaśnię sytuację – ZUS będzie chciał ustalić decyzją, że ów chłopak zawarł z Pani mężem pozorną umowę o pracę – pozorną, a więc nieważną. Będzie wykazywał, że umowa została zawarta fikcyjnie tylko po to, aby ten chłopak otrzymał świadczenia z tytułu zasiłku chorobowego.

 

Jest to standardowe działanie, raz skuteczne, drugim razem nie i skierowane w zasadzie przeciwko ubezpieczonemu, a nie płatnikowi składek czyli fikcyjnemu pracodawcy.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez badań lekarskich

Na pewno nie można dopuszczać pracownika do pracy bez badań lekarskich, za to grozi mandat karny, ale postępowanie to leży w gestii np. Państwowej Inspekcji Pracy. Dla ZUS-u jest to jedynie argument, że umowa była fikcyjna. Niestety nie będę mogła Pani podać w tym zakresie takiego tłumaczenia, które na pewno odniesie swój cel. Bezdyskusyjnie badania powinny bowiem być, zwłaszcza na budowie. Może tłumaczyłabym to w ten sposób, że skierowanie zostało wystawione ale pracownik jeszcze nie zdążył tych badań wykonać czy zignorował skierowanie (powinno się znajdować w aktach pracowniczych), a trzeba było pilnie wykonywać pracę.

 

W każdym razie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt II UK 275/04, „dopuszczenie do pracy bez aktualnego badania lekarskiego nie jest elementem czynności prawnej (oświadczenia woli) zawarcia umowy o pracę, a więc nie może powodować jej nieważności z powodu celu skierowanego na obejście prawa (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. oraz art. 211 pkt 5 i art. 229 k.p.) tak więc ten element nie przesądza sam z siebie pozorności umowy. W uzasadnieniu sąd dodał, że „jest to oczywiste naruszenie wzajemnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (wobec pracownika z art. 211 pkt 5 w związku z art. 
229 k.p., a wobec pracodawcy z art. 229 § 4 k.p.), lecz pozostające bez wpływu zarówno na ważność umowy o pracę, jak i tytuł ubezpieczenia. Na postawie zarzutu nieprzeprowadzenia wymaganych badań lekarskich nie można także kwestionować gotowości ubezpieczonego do pracy, jeżeli praca była świadczona. Badanie lekarskie ma tylko na celu zabezpieczenie pracownika przed wykonywaniem takiej pracy, która może okazać się dla niego szkodliwa. Możliwość nałożenia za niedopełnienie obowiązku poddania się tym badaniom kary porządkowej i zakaz dopuszczenia przez pracodawcę pracownika do pracy, który badaniom się nie poddał, dowodzi, że nieprzeprowadzenie badań lekarskich nie przekreśla istnienia stosunku pracy”.

Zwrot pobranego świadczenia do ZUS po kontroli

Ogólnie trzeba wykazywać, że praca była świadczona. Jeżeli nie udałoby się tego wykazać, wówczas ubezpieczony w konsekwencji musiałby zwrócić pobrane od ZUS-u świadczenia, czyli zasiłek, bowiem jeżeli nie podlegałby ubezpieczeniu, to nie miałby do nich prawa. ZUS raczej i tak wyda decyzję niekorzystną chyba, że ustali, iż ten chłopak pracował ponad wszelką wątpliwość. Jeżeli wyda decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom, będzie się trzeba odwołać do sądu i tam udowadniać, że praca rzeczywiście była przez niego świadczona np. za pomocą zeznań świadków – innych pracowników, którzy z nim taką pracę wykonywali, podpisów na liście obecności w pracy.

Konsekwencje dla pracodawcy za pozorną umowę o pracę

W stosunku do Pani męża jako płatnika składek ZUS nie może wyciągnąć finansowych konsekwencji, bo to nie on uzyskał korzyść z fikcyjnej umowy o pracę. Mąż jako pracodawca będzie jednak musiał skorygować wszystkie złożone do ZUS-u za tego pracownika dokumenty – deklaracje, więc będzie miał więcej papierkowej pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus dziewięć =

»Podobne materiały

Wejście w spółkę z pracodawcą podczas rekonwalescencji

Obecnie przebywam za zwolnieniu lekarskim L4 z powodu poważnej operacji. Zwolnienie otrzymałam na potrzeby rekonwalescencji i rehabilitacji na okres 3 miesięcy. Spodziewam się, że po kontroli lekarskiej zwolnienie zostanie mi przedłużone. Czy podczas zwolnienia mogę wejść w spółkę jawną z obecnym pr

 

Przerwa między zwolnieniami lekarskimi a okres zasiłkowy

Przebywam na zwolnieniu lekarskim ze względu na kontuzję barku. Mam zwolnienie cały czas od jednego lekarza ortopedy o kodzie M-75. Na zwolnieniu przebywać będę najprawdopodobniej do 177 dnia ciągłości zwolnienia. Potem jest weekend, kiedy ja jako pracownik umysłowy nie pracuję i na poniedziałek mam

 

Składki ZUS większościowego wspólnika spółki i prezesa zarządu

ZUS zamierza wydać wkrótce decyzję o pozbawianiu mnie ubezpieczenia, ponieważ mam umowę o pracę jako prezes zarządu, którą podpisałem sam ze sobą. Chcą mnie objąć ubezpieczeniem, takim jak przy jednoosobowej działalności. Spółka ma dwóch udziałowców: jestem nim ja z 99% udziałów i drugi udziałowiec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »